EN

İran hükümdarı Feth Ali Şah’ın Osmanlı padişahı IV. Mustafa Han’a gönderdiği iki devlet arasındaki dostluğun devamını isteyen 1807 tarihli mektubu.
Metin Boyutu [-] [+]


MFB      555         1221       1807

İran hükümdarı Feth Ali Şah’ın Osmanlı padişahı IV. Mustafa Han’a gönderdiği iki devlet arasındaki dostluğun devamını isteyen 1807 tarihli mektubu.

İran hükümdarı Feth Ali Şah’ın Osmanlı padişahı IV. Mustafa Han’a gönderdiği iki devlet arasındaki dostluğun devamını isteyen mektubu.

 

MFB      555         1807

Letter dated 1807 sent by Persian King Fath-Ali Shah to Ottoman Sultan Mustafa IV regarding his desire for the continuation of the existing friendly relations between two countries.

Letter sent by Persian King Fath-Ali Shah to Ottoman Sultan Mustafa IV regarding his desire for the continuation of the existing friendly relations between two countries.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü