EN

İngiltere’de kıtlıktan dolayı İngiliz Elçisinin yardım talebi ve padişahın onay veren cevabi yazısı.
Metin Boyutu [-] [+]


HAT    1478/16           09.Şaban.1215            26.Aralık.1800

İngiltere’de kıtlıktan dolayı İngiliz Elçisinin yardım talebi ve padişahın onay veren cevabi yazısı.

 

İngiltere'de meydana gelen kıtlık sebebiyle Osmanlı Devleti'nden buğday satın alınmak istendiği, ancak İstanbul'un ihtiyacına bir eksiklik gelmemek şartıyla uygun miktarda buğday satışına izin verileceği.

 

HAT    1478/16           26 December 1800

British Ambassador’s request for help due to famine occuring in Britain and Sultan’s approval letter.

 

Document mentions that Britain wanted to buy wheat from the Ottoman Empire due to famine in Britain and that Ottomans will permit for the sale of appropriate amount of wheat after meeting İstanbul’s needs.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü