EN

İstanbul ve civârında oturan Rum ve Ermeniler’in evlenecek olanlarından kanun dışı vergi alınmaması, fakir halkın korunup gözetilmesi hakkında ferman.
Metin Boyutu [-] [+]


MFB   529      27.Rebiülahir.1208     2 Aralık 1793

İstanbul ve civârında oturan Rum ve Ermeniler’in evlenecek olanlarından kanun dışı vergi alınmaması, fakir halkın korunup gözetilmesi hakkında ferman.

 

İstanbul ve civârında oturan Rum ve Ermenilerin evlenecek olanlarından kanun dışı fazla vergi alındığı, bu durumun önüne geçilip kimsenin kanuna aykırı iş yapmasına müsaade edilmemesi hakkında ferman.

 

MFB   529      2 December 1793

Firman concerning not collecting illegal tax from the Greeks and Armenians, living in Istanbul and its vicinity, to be married; and protecting and caring the poors.

 

Firman states that those to be married among the Greeks and Armenians, living in Istanbul and its vicinity, were overtaxed illegally and that recurrence of this noncorformity should be prevented and no one should be allowed to violate the law.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü