EN

Bosna, Hersek ve ipek sancaklarında bulunan Dubrovnikli piskopos ve rahiplerle metropolitlerin ibadetlerini serbestçe yapmaları hakkında Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid’in hükmü.
Metin Boyutu [-] [+]


A.DVNS.DVE.d   19-7, s. 22, hüküm no: 117    11/20 Zilkade 1196   18/27 Ekim 1782

Bosna, Hersek ve ipek sancaklarında bulunan Dubrovnikli piskopos ve rahiplerle metropolitlerin ibadetlerini serbestçe yapmaları hakkında Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid’in hükmü.

 

Hersek Sancağı'nda bulunan Dubrovnik rahiplerinin ibadetlerini yerine getirmekte engellendikleri bildirildiğinden, bu hususta daha önce yazılan kanun gereğince Bosna, Hersek ve İpek sancaklarında bulunan Dubrovnikli piskopos ve rahiplerle metropolitlerin ibadetlerini serbestçe yapmaları hakkında I. Abdülhamid’in hükmü.

 

A.DVNS.DVE.d   19-7, p. 22, nr: 117    18/27 October 1782

Decree by the Ottoman Sultan Abdulhamid I ensuring the Dubrovnik bishops, priests and metropolitans in the sanjaks of Bosnia, Herzegovina and Ipek to practice their religious life in freedom

Decree issued by Abdulhamid I ensuring the Dubrovnik bishops, priests and metropolitans in the sanjaks of Bosnia, Herzegovina and Ipek to practice their religious life in freedom in accordance with the previous related law, upon the information corcerning that the Dubrovnik priests in Herzegovina Sanjak were prevented to worship freely.

 

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü