EN

Avusturya karşısında zor durumda bulunan Macar Kralı Rakofçi tarafından istenilen Osmanlı desteğinin verileceği hakkında Sadrazam Damat Ali Paşa'nın mektubu.
Metin Boyutu [-] [+]


A.}DVNS.NMH.d    6, s. 379-380, name no: 331   05.Cemaziyelahir.1128   27 Mayıs 1716

Avusturya karşısında zor durumda bulunan Macar Kralı Rakofçi tarafından istenilen Osmanlı desteğinin verileceği hakkında Sadrazam Damat Ali Paşa'nın mektubu.

 

Sadrazam Damat Ali Paşa Erdel Hakimi Rakofçi Françesko'ya yazdığı mektupda önce Osmanlılar ile Macarlar arasındaki dostane ilişkileri zikrediyor. Adı geçen Erdel Hakiminin zaman zaman Avusturyalılara karşı Osmanlı Devletinden yardım istediği ve fakat Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin o an için iyi olması hasebiyle bu taleblerin Macarlar lehine olumlu bir şekilde karşılanamadığı ifade ediliyor. Avusturya devletinin Osmanlı Devleti ile olan anlaşmasını bozması üzerine Macar Kralı Rakofçi'nin, elçisi Yani Papayi vasıtasıyla sunduğu Avusturya ile savaş yapılması ve kendilerine bu mücadelelerinde destek verilmesi teklifinin kabûlüne karar verildiği bildiriliyor. Osmanlı Devletinin bir uzantısı durumunda olan Erdel Vilayetinin bundan evvelki idarecisi Apafi Mihal zamanında gerekli tedbirlerin alınamaması sebebiyle ülkelerini Avusturya eşkıyasının payimal ettiğinden bahsedilerek şu anda ve daha sonraki dönemlerde üstün gayret gösterilerek ahalinin refahının sağlanması ve Osmanlı ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve ahd ü emana riayete devam edilmesinin gerekliliği vurgulanıyor ve Rakofçi'nin bir an evvel Osmanlı tarafına geçerek işlere başlanması isteniyor.

 

A.}DVNS.NMH.d   6, p. 379-380, nr: 331    27 May 1716

Letter of Grand Vizier Damat Ali Pasha concerning that Ottoman’s support, asked by Hungarian King Rakoczi who is in a difficult situation against Austria, will be given.

Grand Vizier Damat Ali Pasha in his letter written to Francis Rákóczi, Ruler of Transylvania (Erdel), mentions on the friendly relations between the Hungarians and Ottomans at first. Pasha continues that the Transylvanian Ruler’s requests for help against Austrians could not be responded positively because of the good relations between Ottomans and Austrians at that time. Upon Austrians’ violation of the agreement with the Ottoman Empire, Hungarian King Rákóczi, via his envoy Yani Papayi, suggested to declare war against Austria and to provide assistance for their struggle; and his suggestion was accepted. Pasha expresses that Austrian bandits ruined Transylvania, the part of Ottoman Empire previously, as necessary cautions were not taken during the period of former ruler Michael Apafi and emphasizes that public welfare should be ensured by showing outstanding effort from now on, good relations with the Ottomans should be continued, ahd ü eman rules should be followed, and Rákóczi should start his services by taking his side in favour of Ottomans.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü