EN

Sultan III. Murad’ın İngiltere Kraliçesi I. Elizabet’e İngiltere’ye yardım için büyük bir donanmanın gönderileceğini bildiren mektubunun kopyası.
Metin Boyutu [-] [+]


A.DVNS.MHM.d     71, s. 69 Hüküm no: 141     29.Muharrem.1002  25 Ekim 1593

Sultan III. Murad’ın İngiltere Kraliçesi I. Elizabet’e İngiltere’ye yardım için büyük bir donanmanın gönderileceğini bildiren mektubunun kopyası.

Üçüncü Murat İngiltere kraliçesine yazdığı cevabi mektubunda; göndermiş olduğu mektubu aldığını, bu mektupta İspanyollarla İngilizler arasında hem din uyuşmazlığı hem de menfaat çatışması bulunduğu, İspanyolların İngiliz tüccarlarının İslam beldelerindeki ticari faaliyetlerinden rahatsız oldukları ve bu sebeple Septe boğazından geçen İngiliz gemilerinin geçişine mani olmaya çalıştıkları, buna mukabil İngilizlerin İspanya vilayetinde ve sair yerlerde rastladıkları esir Müslümanları kurtararak gerek Asitaneye ve gerek kendi memleketlerine gönderdikleri, bu hizmetlerine ve iki ülke arasındaki dostluğa bakarak devlet-i aliyyenin hakim olduğu yerlerde ticaret yapan İngiliz tüccarların korunup İspanya kralının ve sair İngiliz düşmanlarının aleyhteki söylemlerine itibar edilmemesini, tüccarlarının ahidnameye mugayir kimseye rencide ettirilmemeleri hususlarına işaret edildiğini gördüğünü belirterek, İngilizlerin verilen ahidname uyarınca Osmanlı dostuna dost düşmanına düşman oldukları müddetçe yukarıdaki taleblere bihakkın riayet edileceğini, İngiliz tüccarlarının Osmanlı hakimiyyetindeki yerlerde ahd ü eman şartlarına riayet edildiği takdirde istedikleri gibi ticaret yapabileceklerini, konsolos ve sair adamlarının korunacağını, hukuklarına riayet edileceğini, bu meyanda kafir elinde esir bulunan Müslümanların kurtarılmalarından memnuniyet duyulduğunu ifade ediyor ve iki ülke arasındaki sulh ortamının İngiltere tarafından bozulmadan kendi taraflarından bozulmayacağını vurguluyor ve bahar aylarında büyük bir donanmanın çıkarılacağını haber veriyor.

 

A.DVNS.MHM.d   71, p. 69 Decree nr: 141    25 October 1593

Copy of the letter from Sultan Murad III to the Queen of England, Elizabeth I, concerning the sending of a large fleet to England for help.

Murad III, in his response letter to Queen of England, informs that he received her letter in which she states that there are both religious disputes and conflict of interest between Spanish and English; that Spanish are trying to hinder the passage of English ships through Strait of Gibraltar because they are annoyed with the commercial activities of English merchants in the Islamic towns, on the other hand, the English send Muslim captives whom they saved from Spain or other regions either to Istanbul or to their hometowns; that by taking into consideration these services and the friendship between two countries, Ottoman Empire is requested to protect the English merchants trading in Ottoman lands, and to pay no attention to unfavourable discourses of the Spanish king and England’s other enemies; and that English merchants are requested not to be offended by anybody in defiance of the present ahdnama. Upon the given information and the requests in Queen’s letter, Murad III underlines that abovementioned requests shall be respected entirely as long as the English accepts Ottomans’ friends as their friends and Ottomans’ enemies as their enemies in accordance with the given ahdnama; that the Engish merchants could trade in Ottoman lands so long as they comply with the provisions of ahdnama; that English consuls and other officials would be protected and their rights would be respected; that saving the Muslim captives from unbelievers are  satisfactory. Sultan emphasizes that the peace between two countries will not be disturbed by the Ottoman side unless the English breaks it, also he informs that a large fleet will be directed in the spring time.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü