EN

Bornu hacılarının güvenliğinin sağlanması.
Metin Boyutu [-] [+]


A.DVNS.MHM.d   40/s. 61, hüküm no: 137-138   10.Receb.987  02.Eylül.1579

Bornu hacılarının güvenliğinin sağlanması.

Bornu Hakimi İdris'in Osmanlı sultanına gönderdiği elçisi Yusuf'un vazifesini ikmal ettikten sonra memleketine geri döndüğü. Bornu'dan hac, ziyaret ve ticaret maksatlarıyla Mekke ve Medine'ye gidecek olan hacı ve tacirlerin yol emniyetlerinin sağlanıp ticaret erbabından alınan mutat vergi miktarının artırılmamasının ilgililere yazıldığı.

A.DVNS.MHM.d   40/p. 61, decree nr: 137-138    02.September.1579

Ensuring the security of Bornu pilgrims

 

Document concerning that Yusuf, the envoy sent by the Bornu Ruler Idris to the Ottoman Sultan, returned to his country after he completed his mission. It is also written to the authorities regarding that safety of pilgrims and traders on the route to Mecca and Madinah from Bornu with the purpose of pilgrimage, visit and trade should be ensured and and that the usual amount of taxes collected from tradesmen should not be increased.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü