EN

Açe padişahına hitaben yazılan mektup
Metin Boyutu [-] [+]


A.DVNS.MHM.d    7/s. 90,91 hüküm no: 244   16.Rebiülevvel.975  20 Eylül 1567

 

Açe padişahına hitaben yazılan mektup

Açe Sultanı Alaaddin’in veziri Hüseyin vasıtasıyla Asitane'ye göndermiş olduğu, bölgesindeki inançsızlarla amansız bir savaşa tutuşulduğu ve bu savaştan muzaffer olarak çıkabilmek için harp malzemesi ve tecrübeli asker gönderilmesi gerektiği talebini havi mektubun alındığı. Mektubun tafsilatında o havalide yirmi dört bin ada bulunduğu ve bunların düşman tarafından ele geçirildiği, bölge Müslümanlarının zor durumda bulunduğu, bu adalardan Mekke’ye hac ve ticaret için giden gemilerin inançsızlar tarafından yağmalandığı, bu zor durumdan kurtulmak için devlet-i aliyyenin yardımına ihtiyaç duyulduğu malumatının yer aldığı. Sultan Alaaddin’e verilen cevapta müslümanları ve islam hükümlerini korumanın en önemli bir görev olduğu, bunun için Süveyş iskelesinden on beş kadırga ve iki savaş gemisiyle Kurdoğlu Hızır Kaptan riyasetinde yeterli sayıda Mısır askeri ve harp malzemelerinin ve ayrıca İstanbuldan top döküm ve kale inşa ustalarının yardım için gönderilmeleri emredildiğinin ve askerlerin bir yıllık maaşlarının peşin ödendiğinin bildirildiği. Netice olarak din ve devlet için elden gelen gayretin gösterilerek düşman elindeki yerlerin alınması ve müslümanların rahat ve huzur içinde yaşamalarının temin edilmesinin sultandan istendiği.

 

A.DVNS.MHM.d   7/p. 90,91 decree nr: 244    20 September 1567

 

Letter addressing to the Sultan of Aceh

The Sultan of Aceh Alaaddin in his letter sent to Asitane (Istanbul) via his Vizier Hüseyin  states that there began a bitter war against the nonbelievers in his region and requests war materials and experienced soldiers to be able to win the war. He informs in letter’s details that there are twenty-four thousand islands in that region and all islands were captured by the enemies, and that Muslims in the region are in a difficult situation, and that nonbelievers plunder the ships going to Mecca from these islands for pilgrimage and trade, and that they need help from Ottoman Empire to get rid of this difficult situation. It is stated in the response to the Sultan Alaaddin that it is the most important task to protect Muslims and the Islamic provisions; and that an order, for this reason, was issued about sending as assistance fifteen galleys, two warships, sufficient number of Egyptian troops headed by Kurdoğlu Hızır Captain and war materials from Suez port, as well as artillery smelters and castle constructors from Istanbul; and that soldiers’ annual salaries are paid in advance. Consequently, it is requested from the Sultan of Aceh to do his best for the sake of state and religion by recapturing the territories occupied by the enemies and to ensure a safe and peaceful life for Muslims.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü