EN

Kanuni Sultan Süleyman'ın, ülkesi işgal edilerek hapse konulan Fransa Kralı Fransuva'nın yardım talebine verdiği cevabı içeren ferman.
Metin Boyutu [-] [+]


FR    2982 (Ancien fonds bethune) 8507   01.Rebiülahir.932 15-24 Ocak 1526

Kanuni Sultan Süleyman'ın, ülkesi işgal edilerek hapse konulan Fransa Kralı Fransuva'nın yardım talebine verdiği cevabı içeren ferman.

 

Sultan Süleyman Fransa Kıralı Fransuva'ya gönderdiği fermanda kralın, elçisi Frankiyan aracılığıyla göndermiş olduğu mektup ve şifahi haberlerden ülkesinin düşman tarafından istila ve kendisinin hapsedildiğini ve bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için bulunduğu yardım talebinden haberdar olduğunu bildirerek krala, yenilme ve hapsolunmanın padişahlar için anormal bir şey olmadığını, gönlünü hoş tutup üzülmemesini söylüyor. Atalarının düşman saldırılarını savuşturmak veya ülkeler fethi için seferlerle meşgul olageldikleri gibi kendisinin de daima kılıcı kuşanılmış ve atı eyerli beklediğini ifade eden padişah dünyadaki her hadisenin Allahın dilemesi ve yapması ile gerçekleştiğini vurguluyor ve konunun tafsilatını elçisinden alabileceğini de ilave ediyor.

 

FR   2982 (Ancien fonds bethune) 8507    15-24 January 1526

 

Firman of Sultan Süleyman the Magnificent including his response to the request for help of I. François, the French King, who was imprisoned after the occupation of his country.

In the firman sent by Sultan Süleyman to I. François, the French King, the Sultan states that he was informed, through the King’s letter sent to him via his envoy Frankiyan and verbal news, about that the King’s country was occupied by the enemy and he was imprisoned and about the King’s request for help to get rid of this troublesome situation. With respect to this, the Sultan expresses to the King that it is not unusual for kings to be defeated and imprisoned and that he should not be hopeless and worried. Sultan expresses that he always waits as his sword girded by his side and as his horse ready for action as his ancestors did in order to fight off enemy attacks and to continue to be engaged in campaigns to conquer lands. He also emphasizes that every event in the world occurs by the will and act of Allah and adds that the King could be informed about the details of the abovementioned issue by his envoy.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü