EN

Edirne’ye yerleştirilen Musevilerin tahrir defteri.
Metin Boyutu [-] [+]


TT.d    77, s. 39-41    924 1519

 

Edirne’ye yerleştirilen Musevilerin tahrir defteri.

İspanya ve Portekiz'den kovularak Osmanlı Devleti'ne sığınan ve Edirne'ye yerleştirilen Musevilerin tahrir defterlerindeki kayıtları.

 

TT.d    77, p. 39-41    1519

 

Registerbook (tahrir) of Jews settled in Edirne.

The records in registerbooks (tahrir) belonging to the Jews who took refuge in the Ottoman Empire and were settled in Edirne after they were expelled from Spain and Portugal.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü