EN

Fatih Sultan Mehmed'in Bosna ruhbanlarının dini hayatlarını serbestçe sürdürmeleri hakkındaki fermanı.
Metin Boyutu [-] [+]


A.}DVNSDVE.d    14-2, s. 1   25.Safer.883 28 Mayıs 1478

 

Fatih Sultan Mehmed'in Bosna ruhbanlarının dini hayatlarını serbestçe sürdürmeleri hakkındaki fermanı.

 

Fatih Sultan Mehmed bu fermanında fermanı kendileri için çıkardığı Bosna rahiplerine, bunların kiliselerine ve yapacakları ibadet ve ayinlere hiç kimsenin mani olmamasını, bu kimselere herhangi bir sıkıntı ve zahmet verilmemesini emrediyor. Buna göre bu din adamları kendi muhitlerinde rahat bir şekilde yaşamaya devam edecekler canlarına ve mallarına hiç kimse tarafından halel getirilmeyip kiliselerinde mutatları olduğu veçhile ibadetleriyle meşgul olacaklardır. Hariçten bu kimselerin yanlarına gelecek misafirler için de aynı güvenlik ortamı temin edilecek, devlete olan itaatleri sürdükçe adı geçenler emniyet ve huzur içinde yaşamaya devam edeceklerdir.

 

A.}DVNSDVE.d   14-2, p. 1    28 May 1478

 

Firman issued by Sultan Mehmed the Conqueror ensuring the Bosnian priests to practise their religious life in freedom.

Sultan Mehmed the Conqueror orders in his firman issued for Bosnian Priests that no one shall prevent Bosnian priests from practising their worship and rites in their churches and that no one shall ever hurt and disturb them. Accordingly, the clergy shall continue to live comfortably in their own neighborhood; their life and properties shall not be harmed and they shall be engaged in worship in their churches, as was their custom. The same secure environment shall be provided for their guests coming from abroad and they shall continue to live in safety and peace as long as they obey to the state.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü