EN

Fatih Sultan Mehmed'in Galata Ahidnamesi
Metin Boyutu [-] [+]


Fatih Devri Kanunnameleri, Ahmet Akgündüz   s. 478    21.Cemaziyelevvel 857 30.Mayıs.1453

Fatih Sultan Mehmed'in Galata Ahidnamesi

 

İstanbul'un fethinden sonra, Galata ileri gelenlerinin şehrin anahtarını kendisine vermelerinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in halka sunduğu ahidnameye göre Galata halkı dinî inanç ve âyinlerini eskiden olduğu gibi devam ettirecekler; aileleri, mal ve mülkleri konusunda hiç bir endişe duymayacaklar; özgür ve güvenli bir şekilde seyahat edecekler; yıldan yıla vergi ödeyecekler; kiliselerinde âyinleri geçekleştirebilecekler ancak çan çalamayacaklar; yeni kilise yapamayacaklar, kiliseleri camiye çevrilmeyecek; gümrük vergileri ödendiği müddetçe ticaret yapmalarına kimse engel olmayacak; hiç kimse Müslüman olmaya zorlanmayacak; kendi seçtikleri kişiler tarafından işlerini yürütebilecekler.

 

Fatih Era  Code of Laws, Ahmet Akgündüz  p. 478   30 May 1453

The Galata Ahdnama of Sultan Mehmed the Conqueror

 

According to the ahdnama proclaimed by Sultan Mehmed the Conqueror to the public after receiving the city key from Galata notables, following the conquest of Constantinople, Galata public will continue their religious life and rites same as before; they will not worry about their families and properties; they will travel freely and safely; they will pay tax annually; they will be able to conduct religious ceremonies in their churches but will not be able to toll; they will not be able to build new churches; their churches will not be converted to mosques; no one will prevent their trading as long as custom duties are paid; no one will be forced to be Muslim; they will conduct their business by the persons they choose.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü