EN

Hazret-i Ömer'in Kudüs Ahidnamesi
Metin Boyutu [-] [+]


A.DVNS.KLS.d      8, s. 5    15.h (suret)

Hazret-i Ömer'in Kudüs Ahidnamesi

Hicri 15 tarihli bu ahidname dua cümleleriyle ve verdiği nimetlerden dolayı Allah Teâlâ’ya hamd ile başlamaktadır.

Ahidnamede daha sonra; bunun Kudüs'te Zeytin Dağı'nda bulunan Patrik Safronbos ile bağlısı keşiş, rahip ve rahibeler ile Hıristiyanlık dini saliklerine verilen bir ahd ve misak olduğu, zimmîlik hükümlerine uydukları ve islam devletine itaate devam ettikleri müddetçe kendilerine Müslümanlardan herhangi bir zarar gelmeyeceği ifadesi yer almaktadır.

Kendilerine verilen bu emanın, güvende olacakları garantisinin, kiliselerine, dini ve kutsal mekanlarına ve bütün ziyaret yerlerine şümûlünün olduğu ve Kudüs'ün yerlilerine olduğu kadar buraya ziyaret için gelen Gürcü, Habeş, Frenk, Süryani, Ermeni ve adı geçen patriğe bağlı sairleri için de geçerli olacağı, ilgililerin cizyeden muaf olacakları ve ziyaret yerleri için patriklikçe alınacak bir meblağdan başka ücret ödemeyecekleri ilerleyen bölümde belirtilmektedir.

 

Bu ahidnameden haberdar olan ve ahidname hükümleri kendilerine okunan Müslümanların da hiçbir şekilde yukarıda adı geçenlere bir zarar vermeyecekleri belirtilerek belge sona ermektedir.

A.DVNS.KLS.d 8, p. 5 15.h (copy)

The Jerusalem Ahdnama of Caliph Umar

This ahdnama dated 15 A.H. begins with prays and praise to Allah the Almighty for blessings.

The ahdnama continues with the statements that this is an oath and a pact given to the Patriarch Safronbos and his monks, priests and nuns, as well as the Christians at the Mount of Olives in Jerusalem and that they would not be harmed by the Muslims as long as they continue to obey the Islamic State and the provisions of dhimmi status.

In the following part it is stated that this quarter given to themselves, that is the guarantee for being safe, will be valid for their churches, religious and sacred places and all visiting places; and will apply to not only the inhabitants of Jerusalem but also the Georgians, Ethiopians, Europeans, Assyrians and Armenians visiting Jerusalem, as well as to the ones who follow the aforementioned Patriarch and that they will be exempted from jizya and they will not pay any other fee except the amount received by the patriarch for visiting places.

The ahdnama concludes by signifying that the Muslims to whom this ahdnama was proclaimed and who became aware of it will give no harm, under no circumstance, to those above mentioned.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü