EN

Balıklı Rum Hastanesi’ne yapılan 5000 liralık yardımdan dolayı Mütevelli Heyeti’nin Başbakan Adnan Menderes'e sundukları teşekkür mektubu.
Metin Boyutu [-] [+]


Tarih:30/6/1952 Sayı:---- Dosya: A7 Fon Kodu:30.1.0.0 Yer No:18.104.30

Balıklı Rum Hastanesi’ne yapılan 5000 liralık yardımdan dolayı Mütevelli Heyeti’nin Başbakan Adnan Menderes'e sundukları teşekkür mektubu.

 

Date:30/6/1952 Number:---- File: A7 Fond Code:30.1.0.0 Reference Number:18.104.30

Letter of gratitude by the Board of Trustees of the Balıklı Greek Hospital to the Prime Minister Adnan Menderes for assistance of 5.000 liras to the hospital.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü