EN

Türkiye Çimento Sanayii TAŞ tarafından yardım amacıyla 1.500 ton çimentonun Güney Vietnam Hükümeti'ne bağışlanması.
Metin Boyutu [-] [+]


Tarih:7/12/1964 Sayı:4021 Dosya:76483 Fon Kodu:30.18.1.2 Yer No:182.75.6

Türkiye Çimento Sanayii TAŞ tarafından yardım amacıyla 1.500 ton çimentonun Güney Vietnam Hükümeti'ne bağışlanması.

 

Date:7/12/1964 Number:4021 File:76483 Fond Code:30.18.1.2 Reference Number:182.75.6

Allocation of 1.500 ton cement by the Turkey Cement Industry Inc. for the Government of South Vietnam as assistance.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü