EN

Fener Rum Ortodoks Patriği seçilen Dimitri Papadopulos'un dini reis olarak kaldığı sürece mabet ve ayin dışında ruhani kıyafet taşımasına izin verilmesi.
Metin Boyutu [-] [+]


Tarih :10/7/1973 Sayı :6744 Dosya :76-7921273 Fon Kodu :30.18.1.2 Yer No :302.56.17

Fener Rum Ortodoks Patriği seçilen Dimitri Papadopulos'un dini reis olarak kaldığı sürece mabet ve ayin dışında ruhani kıyafet taşımasına izin verilmesi.

 

Date :10/7/1973 Number :6744 File :76-7921273 Fond Code:30.18.1.2 Reference Number :302.56.17

Allowing Dimitri Papadopulos, Fener Greek Orthodox Patriarch, to wear ecclesiastical dress apart from temple and religious ceremony during his post as religious leader.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü