EN

İzmir'de Ayayani Evangelis Kilisesi'ndeki bazı dini eşyanın Yunan Hükümeti’ne hediye edilmesi.
Metin Boyutu [-] [+]


Tarih:7/12/1940 Sayı:14818 Dosya:433-21 Fon Kodu:30.18.1.2 Yer No:93.112.18
İzmir'de Ayayani Evangelis Kilisesi'ndeki bazı dini eşyanın Yunan Hükümeti’ne hediye edilmesi.

 

Date:7/12/1940 Number:14818 File:433-21 Fond Code:30.18.1.2 Reference Number:93.112.18

Presenting some religious objects in Aya Yani Evangelist Church in İzmir to the Greek Government.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü