EN

Milletler Cemiyeti'nin 13. Genel Kurul Toplantısında "Kadın Tabiiyeti'' konulu müzakereler esnasında Türk Murahhas Heyeti'nin yapmış olduğu yardımlardan dolayı Inter American Commission of Women başkanı Alice Paul imzası ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Metin Boyutu [-] [+]


Tarih :12/11/1932 Sayı :---- Dosya :40131 Fon Kodu :30.10.0.0 Yer No :222.498.12

Milletler Cemiyeti'nin 13. Genel Kurul Toplantısında "Kadın Tabiiyeti'' konulu müzakereler esnasında Türk Murahhas Heyeti'nin yapmış olduğu yardımlardan dolayı Inter American Commission of Women başkanı Alice Paul imzası ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'e gönderilen 25 Ekim 1932 tarihli teşekkür mektubu.

 

Date :12/11/1932 Number :---- File :40131 Fond Code :30.10.0.0 Reference Number :222.498.12

Letter of gratitude dated 25 October 1932 and sent by Alice Paul, President of Inter-American Commission of Women, to Tevfik Rüştü Bey, Foreign Minister of the Republic of Turkey, for the contributions of Turkish Deputation during the negotiations on “Woman Nationality” at the 13th General Assembly of the League of Nations.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü