EN

İmam Yahya'nın, Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadelede başarıya ulaşması için yaptığı dua ve Türkiye'ye bağlılığını bildiren mektubu.
Metin Boyutu [-] [+]


Tarih :4/5/1922 Sayı :---- Dosya :436B12 Fon Kodu :30.10.0.0 Yer No :260.750.12

İmam Yahya'nın, Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadelede başarıya ulaşması için yaptığı dua ve Türkiye'ye bağlılığını bildiren mektubu.

 

Date :4/5/1922 Number :---- File :436B12 Fond Code :30.10.0.0 Reference Number :260.750.12

Imam Yahya’s letter including his pray for Ghazi Mustafa Kemal to reach success in the National Struggle and his support to Turkey.

 

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü