EN

OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
Metin Boyutu [-] [+]


 

OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
YAYIN NO KİTAP ADI PDF

1

Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 tarihleri arasına ait 106 belge).-Ankara 1982.-XII, 206 s.

2

Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans.-İstanbul 1992.-208 s.

 

3

Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri (1687-1908 yılları arası).-Ankara 1992.-XLVII, 240, 197 s.

4

Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, I (1578-1914).-Ankara 1992.-XXVIII, 427 s.

5

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi.-Ankara 1992.-XXVI, 634 s.

 

6

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Çalışmalarında Uyulacak İmla Usul ve Esasları.-Ankara 1992.-VI, 153 s.

 

7

Bosna-Hersek ile İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919).-Ankara 1992.-XXVIII, 685 s.

8

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnif Talimatnamesi.-Ankara 1992. –XIII, 169 s.

9

Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, II (1575-1918).-Ankara 1993.-XX, 483 s.

10

Reychman, Jan-Ananiasz Zajaczkowski. Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı = Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics / gnlş. İng. çev. Andrew S. Ehrenkreutz, Çev. Mehmet Fethi Atay.-İstanbul 1993.-XXIV, 257 s.

11

Musul-Kerkük ile İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919).-Ankara 1993.-XXXVI, 734 s.

12

3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560) Tıpkıbasım.-Ankara 1993.-570 s.

3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560) Özet ve Transkripsiyon.-Ankara 1993.-LIX, 816 s.

13

438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I.: Kütahya, Karahisâr-i Sâhip, Sultanönü, Hamîd ve Ankara Livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.-Ankara 1993.-XXII, 108, 209 s.

14

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).-Ankara 1994.-XXXIX, 627 s

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).-Ankara 1995.-LXXXVI, 627 s (2. Baskı)

15

Hüseyin Nâzım Paşa. Ermeni Olayları Tarihi.-Ankara 1994.-1 c. (LV, 228, xxx s.).

Hüseyin Nâzım Paşa. Ermeni Olayları Tarihi.-Ankara 1994.-2 c. (VIII, 231-463, xxx s.)

16

Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri. -İstanbul 1994.- XIV, 632 s.

17

Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı.-İstanbul 1994.-XXIII, 230 s.

18

Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı.-Ankara 1994.-IX, 285 s.

19

Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans.-Ankara 1994.-XXX, 177 s.

 

20

438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) II.: Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili livâları: Dizin ve tıpkıbasım.-Ankara 1994.-XIII, 171, 200 s.

21

5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) Tıpkıbasım.-Ankara 1994.-704 s.

5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) Özet ve İndeks.-Ankara 1994.-XLIX, 449 s.

22

Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi I: Balkanlar’da Yunan Mezâlimi.-Ankara 1995.-LIII, 685 s.

23

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi I: 1906-1918 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives.- Ankara 1995.- LXIII, 642 s.

24

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi II: 1919 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives.-Ankara 1995.-XI, 452 s.

25

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920).-Ankara 1995.-XLIV, 641 s.-(The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives; publication no. 25)

26

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi.-Ankara 1995.-XXVII, 320 s.

27

166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Hüdâvendigâr, Biga, Karesi, Saruhân, Aydın, Menteşe, Teke, Alâiye livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.-Ankara 1995.- XVI, 208, 314 s.

28

6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Tıpkıbasım.-Ankara 1995.-673 s.

6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Özet-transkripsiyon ve indeks.-Ankara 1995.1 c. (XXI, 449 s.).

6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Özet-transkripsiyon ve indeks.-Ankara 1995.2 c. (V, 490 s.).

 

29

Makedonya’daki Osmanlı Evrakı.-Ankara 1996.-XVI, 229 s.

30

Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi II: Anadolu’da Yunan Mezâlimi.-Ankara 1996.-XIII, 674 s.

31

Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi III: Gayr-i Müslimlere Yapılan Yunan Mezâlimi.-Ankara 1996.-XXXVIII, 630 s.

32

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) I: Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1996.-XVIII, 152, 169 s.

33

12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Özet-Transkripsiyon ve İndeks I .-Ankara 1996.-646 s.

12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Özet-Transkripsiyon ve İndeks II.-Ankara 1996. (XXIX, 434; V, 433 s.).

12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Tıpkı Basım.- Ankara-1996.

 

34

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi III: 1919-1920 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives. - Ankara 1997.-XXXI, 475 s.

35

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi IV: 1920-1922 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives.-Ankara 1998.-X, 349 s.

36

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) II: Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Karahisar-ı Şarkî, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburd, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1997.-XX, 246, 319 s.

37

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-I,-Ankara 1997.- 1016 s.

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-II,-Ankara 1998-1999.-LIII, 569; VII, 388 s.

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-III,-Ankara 1999.-VII, 412 s.

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976 / 1567–1569)Özet-Transkripsiyon-IV,-Ankara 2000, 339 s.

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Tıpkı Basım I,-Ankara 1997,

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/ 1567-1569) Tıpkı Basım II,- Ankara 1997,

38

Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik, Haz: Abdülkadir Sezgin, İstanbul 1998 –70 s.

 

39

998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri (937/1530) I: Âmid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1998.-XIV, 142, 285 s.

40

998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri (937/1530) II: Âmid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1999.-XII, 187, 198 s.

41

Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi) I, II –Ankara 2000, XXLI, 571, 478 s.

II. cilt belgelerden oluşmaktadır

42

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (2. Baskı). İstanbul 2000- LII, 558 s.

43

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları. Ankara 2000-XL, 428 s., 1 harita.

44

Osmanlı Arşivi'nde Bulunan Muâhedenâmelerden Örnekler =Samples From The Treaties In The Ottoman Archives. Ankara 2000.-XXIII, 259 s.

45

373 Numaralı Antep Mufassal Tahrir Defteri (950/1543), Ankara 2000.-XII, 92, 158 s.

46

294 Numaralı Hınıs Mufassal Tahrir Defteri (963/1556), Ankara 2000.-X, 88, 102 s.

47

82 Numaralı Mühimme Defteri,Özet-Transkripsiyon-İndeks, Ankara 2000.- XXX, 314, 176 s.

48

Ermeni Komiteleri (1891-1895).-Ankara 2001-XIV, 120 s.

49

Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri I (1914-1919) = Documents On Massacre Perpetrated By Armenians. Ankara 2001- XXII, 740 s.

50

Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri II (1919-1921) = Documents On Massacre Perpetrated By Armenians. Ankara 2001- X, 588 s.

51

Rèpublique de Turquie Direction Gènèraie des Archives d'Etat du premier Ministèrè Publication de la Direction du Dèpartement des Archives Ottomanes. Ankara 2001 – VIII, 416, 146 s.

52

Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi, (1878-1923) İstanbul 2001.- XVI, 262 s.

53

Ermeni Meselesinin Siyasî Tarihçesi (1877-1914) (Münir Süreyya Bey'in Raporu). Ankara 2001.-XVII, 1079 s.

54

83 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 2001.-XLV, 116, 82

55

370 numaralı Muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ( 937 / 1530 ) I, Paşa (sofya) ve vize livâları ile sağkol kazâları (edirne, dimetoka, ferecik, keşan, kızıl-ağaç, zağra-i eski-hisâr, ipsala, filibe, tatar-bâzârı, samakov, üsküb, kalkan-delen, kırçova, manastır, pirlepe ve köprülü. Ankara-2001, X, 176, 160

56

85 Numaralı Mühimme DefteriTıpkı Basım, Ankara 2001, 295

57

Karacakaya, Recep. A Chronology of the Armenian problem with a bibliography (1878-1923). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2002. - XV, 259 s. - (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of State Archives Directorate of Ottoman Archives; publication no. 57)

58

Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri I (1879-1918) Ankara‑2002, XVIII, 680

59

370 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ( 937 / 1530 ) II, çirmen, müsellemân-ı çingâne, müsellemân-ı kızılca, silistre, kefe, niğbolu ve vidin livâları, çirmen ve vize müsellemleri, yörük ve tatar cemâatleri ile voynugân-ı ıstabl-ı âmire ve kıbtiyân-ı vilâyet-i rûm-ili, <dizin ve tıpkıbasım> Ankara – 2002, X, 163, 306

60

85 Numaralı Mühimme Defteri, Özet, Transkripsiyon, İndeks, Ankara 2002, XXIX, s. 547

61

Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri II (1918-1919) Ankara‑ 2002, XV, 538

62

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922) Ankara 2003. XVIII, 670 s.

63

Osmanlı fermanları = Ottoman fermans. - gnşlm. 3. bsk. - Ankara: Semih Ofset Mat. Yay. Amb. San. Tic. Ltd. Şti., 2003. - XVI, 408 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 63)

64

111 Numaralı Kerkük livası Mufassal Tahrir Defteri (Kanuni Devri), Ankara-2003, X, 128, 42 s.

65

167 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ( 937 / 1530 ), I, Paşa Livası Solkol Kazaları (Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne, Nevrekop, Timurhisarı, Siroz, Selanik, Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice, Florina) ve Köstendil Livası, dizin ve tıpkıbasım - Ankara-2003, X, 159, 153 s.

66

Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri III (1920-1922) Ankara‑ 2004, XVI, 592 s.

67

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1845-1890) I. Ankara 2004, XX, 618 s.

68

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893) II. Ankara 2004, XX, 552 s.

69

167 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ( 937 / 1530 ), II, Vılçıtrın, Prizrin, Alaca-hisâr ve Hersek livâları, <dizin ve tıpkıbasım>, Ankara – 2004, VIII, 148, 257

70

Belgelerle Osmanlı-Türkistan ilişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar) Ankara 2004. XX, 284 s.

71

Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I. Ankara 2005. XXXVIII, 696

72

Osmanlı Belgelerinde Kazan Ankara 2005. XXIII, 546 s.

73

Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II. Ankara 2005. XXXII, 672

74

Osmanlı Yönetiminde Makedonya, İstanbul 2005, 366 s.

75

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893) III. Ankara 2006, XXI, 547 s.

76

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893) IV. Ankara 2006, XVII, 460 s.

77

Gök kubbe altında birlikte yaşamak, Ankara-2006, XVI+367

78

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1841-1898) I, Ankara 2006, XV+435 s.

79

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1899-1906) II, Ankara 2006, XII+ 425 s.

80

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1907-1921) III, Ankara 2006, XI+ 434 s.

81

91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Tahrir Defterleri (926-939/1520-1533), I, dizin – Ankara-2006, VIII, 228 s.

82

91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Tahrir Defterleri (926-939/1520-1533), II, tıpkıbasım – Ankara-2006, 116, 198, 110, 90 s.

83

Osmanlı döneminde Irak: Plan, fotoğraf ve belgelerle = Iraq during the Ottoman period: Plans, photographs and documents. - İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - XIX, 227 s.

84

Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), Ankara 2006, XXIX+549 s.

85

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri (1839-1895) I, Ankara, 2007, XV, 578 s.

86

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri (1896-1919) II, Ankara, 2007, XIII, 583 s.

87

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kosova Vilayeti = Vilajeti i Kosovës në dukumentet arkivore Osmane. - İstanbul 2007, 424 s

88

Osmanlı Belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk, Ankara 2007, XXX+671

89

367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 114, 390 ve 101 Numaralı İcmal Defterleri ( 920-937 / 1514-1530 ), I, Karlıili, Agrıboz, Mora, Rodos ve Tırhala Livaları, dizin - Ankara–2007, X, 236 s.

90

367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 114, 390 ve 101 Numaralı İcmal Defterleri ( 920-937 / 1514-1530 ), II, Karlıili, Agrıboz, Mora, Rodos ve Tırhala Livaları, tıpkıbasım - Ankara–2007, 130, 124, 153, 176 s.

91

Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk Ve İskânı (1878-1920), Ankara 2007, XXXII+1225 s.

92

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Yemen. - İstanbul 2008. - 408 s.

93

367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livası Tahrir Defterleri ( 926-1520 / 937-1530 ), III, Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve Avlonya Livaları ile Dukakin Vilayeti, dizin - Ankara–2008, VIII, 158 s.

94

367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livası Tahrir Defterleri ( 926-1520 / 937-1530 ), IV, Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve Avlonya Livaları ile Dukakin Vilayeti, tıpkıbasım - Ankara–2008, 98, 164, 20 s.

95

Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1878-1895), I, Ankara 2008, XIII+457 s.

96

Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1895-1896), II, Ankara 2008, IX+502 s.

97

Osmanlı arşiv belgelerinde Arnavutluk = Shqiperia ne dokumentet Arkivale Otomane. - İstanbul 2008. - 416 s.

98

Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1896-1909), III, Ankara 2009, XI+521 s.

99

Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1909-1916), IV, Ankara 2009, XI+505 s.

100

Osmanlı Belgelerinde Karabağ, İstanbul 2009, 682 s.

101

Osmanlı Belgelerinde Bosna-Hersek, İstanbul 2009, 523 s.

102

Osmanlı Belgelerinde Filistin, İstanbul 2009, 576 s.

103

174 Numaralı Hersek Livâsı İcmâl Eflakân Ve Voynugân Tahrîr Defteri ( 939 / 1533 ) < Dizin Ve Tıpkıbasım > Ankara – 2009, VIII+78, 162 s.

104

Mad 506 Numaralı Semendire Livâsı İcmâl Tahrîr Defteri ( 937 / 1530 ) < Dizin Ve Tıpkıbasım > Ankara – 2009, VIII+78, 26 s.

105

75 Numaralı Gelibolu Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, ( 925 / 1519 ), I, <Dizin Ve Transkripsiyon>, Ankara – 2009, VIII+218

106

75 Numaralı Gelibolu Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, ( 925 / 1519 ), II, < Tıpkıbasım >, Ankara – 2009, 325

107

Osmanlı Belgelerinde Batı Trakya, İstanbul-2009, 496 s.

108

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul-2010, XLII+597

109

397 Numaralı Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri-I (943/1536) <Dizin ve Transkripsiyon> Ankara-2010, VIII+520 s.

110

397 Numaralı Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri-II (943/1536) <Tıpkı basım> Ankara-2010, 420 s.

111

Arşiv Belgelerinde Osmanlı İran İlişkileri, Ankara-2010, 665 s.

112

Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, I, Ankara-2010, XVIII+568 s.

113

Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, II, Ankara-2010, X+523 s.

114

Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan, Ankara-2010, 432 s.

115

Osmanlı Belgelerinde Cezayir, Ankara-2010, XXII+416 s.

116

Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları, Ankara-2010, XVI+541 s.

117

Osmanlı Belgelerinde Nahçıvan, İstanbul 2011, 568 s.

118

401 Numaralı Şam Livası Mufassal Tahrir Defteri (942/1535) I, <Dizin Ve Transkripsiyon>, Ankara – 2011, VIII+426 s.

119

401 Numaralı Şam Livası Mufassal Tahrir Defteri (942/1535) II, < Tıpkı basım >, Ankara – 2011, 363 s.

120

Osmanlı Belgelerinde Mısır, İstanbul 2012, s. 518

121

Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, I, İstanbul 2012, s. 584

122

Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, II, İstanbul 2012, s. 446

123

Kırım Hanlarına Name-i Hümayun, İstanbul 2013, 288 s.

124

Osmanlı İdaresinde Sudan, İstanbul 2013, 406 s.

125

Osmanlı Belgelerinde Trablusgarb, İstanbul 2013, 597 s.

126

Osmanlı Belgelerinde Kırım Hanlığı, İstanbul 2013, 359 s.

127

Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları I, [Balkan Wars in Ottoman Documents] İstanbul 2013, 632 s

128

Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları II, [Balkan Wars in Ottoman Documents] İstanbul 2013, 728 s

129 Osmanlı Belgelerinde Suriye,İstanbul 2013,484 s.
130 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I, İstanbul 2013, 343 s.
131 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II, İstanbul 2013,303 s.
132 Cihan-Penah. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2014. - 303 s.
133 Yoldaki Elçi: Osmanlı'dan Günümüze Türk-Leh İlişkileri =Posel w Drodze: Stosunki Turecko-Polskie od czasow Osmanskich do dnia dzisiejszego, İstanbul 2014-XVIII, 461 s.
134 Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, İstanbul 2014, 359 s.
135 Tanzimat Sonrası Arazi ve Tapu, İstanbul 2014, 361 s.
136 I.Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları: 3 Numaralı Name-i Hümayun Defteri(transkripsiyon/tıpkıbasım), İstanbul 2014,367 s.
137 Arşiv belgelerine göre Osmanlı’da kadın. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 464 s.; 1 ad. CD
138 Arşiv belgelerine göre Osmanlı’da gösteri sanatları. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 484 s.
139 Osmanlı Arşivi’nde şeyhülislam fetvaları. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 256 s.
140 91 numaralı mühimme defteri (H.1056 / M.1646-1647): Özet - çeviri yazı - tıpkıbasım. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 518 s.
141 Birinci Dünya Harbi Uluslararası Sempozyum bildirileri. - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no. 141
142 Arşiv belgelerine göre tehcire giden yol = The road to resettlement in achival documents. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. - 703 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no: 142)
143 Arşiv belgelerine göre Kutü'l-Amare Zaferi. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. - 398 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no: 143)
144 Arşiv belgelerine göre Osmanlı kaleleri. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. - 268 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 144)
145

Hatt-ı rikkat: Padişah hanımları ve kızlarının el yazıları. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. – 201 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no: 145)

146 Arşiv belgelerine göre Osmanlı'dan günümüze Türk - Macar ilişkileri = Török - Magyar kapcsolatok az Oszman birodalomtol napjainkig a leveltari dokumentumok tükreben. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. – 534 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 146)
147 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017. – 358 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 147)
148 Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat. İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017. – 448 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 148)

Birinci Dünya Savaşı Belgeleri (Sergi Kataloğu). İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017. – 640 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: -)© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü