EN

Arşiv Hizmetlerinde Rehberlik
Metin Boyutu [-] [+]


EĞİTİM VE REHBERLİK

Eğitim

Arşiv hizmetlerinin doğru, eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm kurum ve kuruluşlara yönelik arşiv iş ve işlemleri ve uygulamaları, SDP ve EBYS konularında çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir. Arşivcilik konusunda yetişmiş nitelikli personel açığının bu eğitim programıyla bir ölçüde kapatılması, arşiv hizmetlerinin modern arşivciliğin gereklerine uygun olarak bilimsel bir disiplin içerisinde yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurumların talepleri doğrultusunda kendi kurumlarına veya ilgili birim personeline yönelik eğitimler veya gezi programları düzenlenmektedir. Eğitim talepleri resmi yazı ile yapılarak, yazıda eğitimin veya gezinin amacı, katılımcı profili ve sayısı, eğitimin konusu, yeri, tarihi ve programı gibi bilgilerin bulunması gerekir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek seminer ve eğitimlerde ise; Katılımcı kurumlar önceden yazılı olarak bilgilendirilir. Yazıda eğitimin amacı, yeri, tarihi, eğitim programı, kimlere yönelik yapıldığı ve eğitimde görev alacak personelin isimleri bildirilerek, kurum ve kuruluşlardan eğitime katılacakların bilgileri istenir. Genel Müdürlükçe hazırlanan eğitim veya seminer sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

Eğitim başlıkları:

Mevzuat

Arşiv İş ve İşlemleri

Dosyalama Usulleri

Standart Dosya Planı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

DAGM Tanıtım Programı

 

Telefon: 0 (312) 307 91 57 - 307 90 24

Faks: 0 (312) 315 10 00

E-Posta: dagm@devletarsivleri.gov.tr© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü