Misyon ve Vizyon


MİSYONUMUZ

Mevzuat hükümleri çerçevesinde toplam kalite yönetimini hedefleyen, müşteri memnuniyetini esas alan ve bunun için sürekli iyileştirme ilkesini benimseyen bir anlayışla çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Bölge ve Dünya arşivciliğinde öncü ve örnek bir kuruluş olmaktır.

İLKELERİMİZ

- Dürüstlük ve güvenirlik
- İş ve çalışma ahlakı
- Etkililik ve verimlilik
- Etkin ve kolay hizmet sunumu
- Şeffaflık ve esneklik
- Zamanındalık ve sürelere uyum
- Tüm paydaşlara eşit ve adil yaklaşım
- Liderlik ve öncülük etmek
- Etkin iletişim
- Katılımcılık ve yetkinlik
- Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı
- Yenilikçilik
- Sosyal sorumluluk

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurum ve kuruluşlar ile araştırmacılara, mevzuat hükümleri çerçevesinde Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun, bilgi edinme hakkına saygılı, Toplam Kalite Yönetimini hedefleyen, müşteri memnuniyetini esas alan ve bunun için sürekli iyileştirme ilkesini benimseyen bir anlayışla çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmeti sunmak ve dünyada arşiv faaliyetlerinde kalite hareketinin öncüsü olmak,

Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın Kalite Politikasıdır.