ARAŞTIRMACI İÇİN ÖN BİLGİ

Araştırmacı İçin Ön Bilgi

Araştırmacılar dijital ortamdaki belgelerini kendileri bilgisayar ekranında inceledikten sonra talep etmeleri halinde yazıcıya gönderip, belge fotokopi ücret ödemelerini yaparak belgelerini temin edebilirler.

Araştırmacı Çalışma Saatleri:

Ankara araştırma salonu

Hafta içi: 09:00-19:00

Cumartesi: 09:00-17:00

İstanbul araştırma salonu

Hafta içi: 09:00-18:00

Cumartesi: 09:00-17:00

Not: Resmi mesai saatleri dışında (akşam ve cumartesi günü) araştırmacılara belge verilememektedir.

Araştırma Başvurusu

Araştırma ve inceleme yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve bunların vekilleri ile Türkiye'ye yasal yollardan girmiş yabancılar ve bunların vekilleri, "Devlet Arşivlerinde Araştırma Talebinde Bulunanlar İçin Müracaat Formu ve Taahhütname"yi doldurmak suretiyle bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneğiyle, vekil ise vekâletname ile birlikte doğrudan araştırma başvurusunu yapabilir. Ancak Cumartesi günleri inceleme yapmak üzere belge talebinde bulunmak isteyen araştırmacıların hafta içinde belge taleplerini yapmış olmaları gerekmektedir. Vekilleri vasıtasıyla araştırma ve inceleme yapmak isteyen Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin önceden müracaatlarının olması gerekmektedir.

Belge Talebi :

Araştırmacılar dijital ortamdaki belgelerini kendileri bilgisayar ekranında inceledikten sonra talep etmeleri halinde yazıcıya gönderip, belge fotokopi ücret ödemelerini yaparak belgelerini temin edebilirler.

Dijital ortamda olmayan (depodaki) belgelerden talepte bulunan araştırmacılar; "Belge İstek Formunu" ister bilgisayardan isterse manuel olarak yazıp teslim ettikten sonra 2 saat 30 dakika sonra belgeleri teslim alırlar.

Belge İstek Formu doldurma işlemi :

Araştırmacı; "Araştırmacı Müracaatı Formu ve Taahhütnamesi"ni doldurup imzaladıktan sonra, belge talebinde bulunabilir. "Araştırmacı Belge İstek Formu"nun iki nüsha doldurulması gerekir. Bununla birlikte araştırmacılar, istedikleri belgeyi temin edebilmeleri için, Form'da belirtilen bölümleri eksiksiz ve doğru olarak doldurmalıdır.

İnternet'te Katalog Sorgulama :

Kataloglardaki belgelere erişim için ana sayfada bulunan katalog tarama bölümünden ücretsiz olarak üye olduktan sonra fon adından indeks terimlerinden yapılmaktadır. Fon adından yapılan aramalarda fon adı seçildikten sonra belge özetlerinde geçen herhangi bir kelime veya cümle girilmek suretiyle istenilen belgelerin listesi alınabilmektedir. İndekslerden arama yapıldığı zaman istenilen terimin geçtiği indeksler listelenmektedir. Bu terimlerden istenilen indeksle ilgili belgelerin listesi alınmaktadır. Kullanıcılar listelenmiş olan belgelerden istediklerini belge listesine kaydedebilirler, kaydetmiş oldukları bu belgelerden arşivden isteyeceklerini de istenen belge listesine kaydederek alabilirler.

Ücretlendirme :

Başkanlığımız bünyesindeki araştırma salonlarında belge görüntü ücreti 0.25 TL olup, internet üzerinden belge görüntü ücreti ise 0.50 TL 'dir.

Arşivden Yararlanma :

Araştırmacılar, Arşivimizden Bakanlar Kurulunca belirlenen 2002/3681 sayılı Karar çerçevesinde yararlanmaktadır. Araştırma Hizmetleri sayfasına bakınız.

Araştırmacıların Uyması Gereken Kurallar :

1.   Cep telefonlarını kapatmaları,

2.   Yüksek sesle konuşmamaları ve diğer araştırmacıları rahatsız etmemeleri,

3.   Kullanacakları araç ve gereçler dışında kalan kitap, çanta ve palto gibi eşyalarını vestiyerdeki kilitli dolaplara koymaları gerekmektedir.

4.   Yiyecek ve içecek maddelerinin Araştırma Salonu'na sokulmaması.

5.   2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinde sayılan esaslara uyulması.

Sosyal Hizmetler

Araştırmacılar istedikleri takdirde çay fişi satın alarak içecek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bunun için bölümümüzde görevli hizmetli personelden fiş satın almak suretiyle ve hizmetlinin göstereceği ziyaret ve çay içme yerinde çaylarını ve içeceklerini içebilirler.

Araştırmacılar, Başkanlığımızın yemekhanesinden ücreti karşılığında öğlen yemeği yiyebilir.