DEVLET ARŞİV KODLARI

Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı
1 Cumhurbaşkanlığı
5 Türkiye Büyük Millet Meclisi
10 Anayasa Mahkemesi
11 Yargıtay
12 Danıştay
13 Sayıştay
23 Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adlî Yargı Mahkemeleri
24 İdari Yargı Mahkemeleri
25 Devlet Güvenlik Mahkemeleri
26 Yüksek Seçim Kurulu
30 Başbakanlık
31 Başbakan Yardımcılığı
32 Devlet Bakanlıkları
33 Milli Güvenlik Kurulu
34 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
35 Atom Enerjisi Kurumu
36 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
37 Yüksek Denetleme Kurulu
38 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
39 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
40 YÖK
41 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
42 Sermaye Piyasası Kurulu
43 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
44 RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu)
45 Rekabet Kurumu
50 Devlet Plânlama Teşkilâtı
51 Diyanet İşleri Başkanlığı
52 Vakıflar Genel Müdürlüğü
53 Devlet Personel Başkanlığı
54 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
55 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
56 Devlet Meteoroloji İşleri
57 Çevre Müsteşarlığı
58 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
59 Anadolu Ajansı
60 Basın İlân Kurumu
61 Türk Standartları Enstitüsü
62 Milli Prodüktivite Merkezi
63 Toplu Konut Başkanlığı (TOKİ)
65 Türk Akreditasyon Kurumu
100 Adalet Bakanlığı
101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
102 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
103 Türkiye Adalet Akademisi
110 Milli Savunma Bakanlığı
111 MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
120 İçişleri Bakanlığı
121 Emniyet Genel Müdürlüğü
125 Belediyeler (İl)
126 Özel İdareler
127 Belediyeler (İlçe)
128-129 Belediyeler (Belde)
130 Dışişleri Bakanlığı
140 Maliye Bakanlığı
141 Hazine Müsteşarlığı
142 Dış Ticaret Müsteşarlığı
144 İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
150 Gümrük ve Tekel Bakanlığı
160 Sanayi Bakanlığı
161 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
170 Ticaret Bakanlığı
171 Türk Patent Enstitüsü
172 Ekonomi Bakanlığı
175 Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
180 Milli Eğitim Bakanlığı
190 Gençlik ve Spor Bakanlığı
191 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
192 Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
200 Kültür Bakanlığı
201 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
202 Devlet Opera ve Balesi
210 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
220 Ulaştırma Bakanlığı
221 Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
230 Bayındırlık Bakanlığı
231 Karayolları Genel Müdürlüğü
240 İmar ve İskân Bakanlığı
241 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
242 İller Bankası Genel Müdürlüğü
250 Tarım Bakanlığı
251 Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
260 Orman Bakanlığı
270 Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı
271 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
272 Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü
273 Toprak-Su Genel Müdürlüğü
280 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
281 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
282 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
283 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
290 Çalışma Bakanlığı
291 İş ve İşçi Bulma Kurumu
292 Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
293 Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği
300 Sosyal Güvenlik Bakanlığı
301 Emekli Sandığı
302 Sosyal Sigortalar Kurumu
303 Bağ-Kur
310 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
311 Elektrik İşleri Etüd İdaresi
312 Devlet Su İşleri
313 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
314 Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA)
320 İşletmeler Bakanlığı
500 BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
502 Türkiye Kalkınma Bankası (DESİYAB)
503 (Devlet Yatırım Bankası) İhracat Kredi Bankası
504 Etibank Bankacılık
505 Ray Bank
507 Şekerbank
508 Merkez Bankası
509 Ziraat Bankası
510 Türkiye Emlak Bankası
511 Türkiye Halk Bankası
512 Türkiye Vakıflar Bankası
513 Türkiye İş Bankası
514 Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
559 Sigorta Şirketleri
601 Devlet Malzeme Ofisi
602 Milli Piyango İdaresi
605 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
606 Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
609 Denizcilik Müsteşarlığı
610 Türkiye Denizcilik İşletmeciliği
611 D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
612 Denizcilik Bankası T.A.Ş.
613 Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
614 Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.
615 Kıyı Emniyeti
620 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
621 Türk Havayolları A.O. (THY)
622 Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)
623 Havaalanları Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
626 TCDD (Devlet Demiryolları)
628 PTT
630 Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK)
631 Takım Tezgâhları Sanayii T.A.Ş.
632 Türk Motor Sanayi ve T.A.Ş. (TÜMOSAN)
634 Türkiye Elektronik Sanayii T.A.Ş.
635 Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
636 Savunma Donatım İşleri Genel Müdürlüğü
637 Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
638 Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN)
640 Makina Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE)
650 Etibank
651 Karadeniz Bakır A.Ş.
652 Çinko Kurşun Sanayii A.Ş. (ÇİN-KUR)
653 Eti Bakır A.Ş.
654 Eti Krom A.Ş.
655 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
660 Türkiye Kömür İşletmeleri
670 Türkiye Taş Kömürü Kurumu
680 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
681 Türkiye Elektrik Ticaret Taah. A.Ş. Genel Müdürlüğü
682 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)
683 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
685 Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
686 Petrol Ofisi A.Ş.
687 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
688 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
689 Pet-Kim Petro-Kimya A.Ş.
690 Pet-Las Lastik Sanayii ve T.A.Ş.
700 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
705 Et ve Balık Kurumu
706 Tiftik Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü
707 Toprak Mahsulleri Ofisi
708 Aksaray Azmi Millî T.A.Ş.
708 Atatürk Orman Çiftliği
710 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
711 Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (Azot Sanayii)
712 Yem Sanayii T.A.Ş.
713 Türkiye Zirai Donatım Kurumu
714 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
715 Orman Ürünleri Sanayii Kurumu
716 Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA)
718 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
730 Sümerbank
731 Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii A.Ş.
732 Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.
733 Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.
734 Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.
735 Çukobirlik İplik ve Dokuma Fabrikası A.Ş.
736 Antbirlik Aksu İplik Fab. Ve Yağ Kombinası
737 Tariş İplik ve Yağ Fabrikası
745 Turizm Bankası A.Ş.
746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş.
750 Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.
751 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
752 Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.
753 Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.
754 Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.
755 Çorum Çimento Sanayii A.Ş.
756 Elâzığ Çimento Sanayi T.A.Ş.
757 Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.
758 Niğde Çimento Sanayii A.Ş.
759 Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
760 Trakya Çimento Sanayii A.Ş.
761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş.
762 Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş.
950 Eti Elektrometalurji A.Ş.
951 Eti Gümüş A.Ş.
952 Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.