YAYINLAR

 • T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

  TC. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

  YAYIN NO

  KİTAP ADI

  PDF

  1

  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personeli hizmetiçi eğitimi ders notları, İstanbul, 5 Ekim - 3 Aralık 1992. - İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XXXII, 409 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 1)
  Mevcudu kalmamıştır.

  2

  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Rehber). - Ankara: - Başbakanlık Basımevi, 1993. - X, 91 s.: rnk. res. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 2)
  Eser, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere dört dilde hazırlanmıştır.

   

  3

  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III. Kurumlararası Arşiv Hizmetleri Semineri ders notları, Ankara, 13 - 24 Aralık 1993. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XVII, 345 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 3)
  Mevcudu kalmamıştır.

  4

  Binark, İsmet. Türk arşivlerinin kısa tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - IX, 126 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 4)
  Mevcudu kalmamıştır.

  Binark, İsmet. A Short history of the Turkish archives and the activities of the General Directorate of the State Archives. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - IX, 133 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın no. 4).
  Mevcudu kalmamıştır

  5

  Başbakanlık Merkez Teşkilâtı (Tarihçe ve Mevzuat). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1995. - 2 c. (XXXII, 430; IX, 536 s.: 6 rnk. res.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 5)

  6

  Binark, İsmet. Balkan ülkelerinin tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - 20 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 6)
  10-12 Haziran 1996 tarihleri arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin Ohrid şehrinde düzenlenen “Balkan Ülkeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürleri Yuvarlak Masa Toplantısı”na sunulan tebliğdir.
  Mevcudu kalmamıştır.

  Binark, İsmet. Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of the Balkan countries. - Ankara: Prime Ministry General Directorate of the State Archives, 1996. - 22 s. - (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of the State Archives; publication nu. 6)
  Paper presented in the “Round Table Meeting of the General Directors of State Archives of the Balkan Countries” held in Ohrid, Republic of Macedonia between 10-12 June 1996.
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  7

  Binark, İsmet. Yemen tarihinin kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi= Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of Yemen. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - 24 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 7)
  10 Temmuz 1996 tarihinde Yemen’in başkenti San’â’da, San’â Üniversitesi’nde verilen konferansın metnidir.

  8

  Binark, İsmet. Mısır tarihinin kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - 25 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 8)
  28 Aralık 1996 tarihinde Mısır Millî Arşivi’nde verilen konferansın metnidir.

  9

  Binark, İsmet. Hırvatistan’ın tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - 15 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 9)
  20 Mart 1997 tarihinde Zagreb’de Hırvatistan Devlet Arşivleri’nde verilen konferansın metnidir.

  10

  Binark, İsmet. Tunus’un tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - 23 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 10)
  23 Mayıs 1997 tarihinde Tunus Üniversitesi Sosyal ve İnsanî İlimler Fakültesi’nde verilen konferans metnidir.

  11

  Kastamonu jurnal defteri (1252-1253 / 1836-1837): Metin ve tıpkıbasım / haz. Abdülkerim Abdulkadiroğlu. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1998. - XI, 419, 123 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 11)

  12

  I. Millî Arşiv Şûrası (Tebliğler-Tartışmalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara>. - Ankara: Ajans Varan Matbaacılık, 1998. - XLV, 743 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 12)

  13

  Özkul, İsa. Türk arşivleri bugünü ve geleceği. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000. - 51 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 13)

  14

  Sarınay, Yusuf. Ottoman Archives and Ethio-Ottoman relations. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2001. - 48 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 14)

  15

  Guide on the General Directorate of State Archives. - Ankara: Prime Ministry Printing House, 2001. - V, 25 s. - (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of State Archives; publication no. 15)

   

  16

  Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar ilişkileri: (1913-1938). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2002. - LXXVII, 957 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 16)
  Eser; Türkçe ve Bulgarca’dır.

  17

  Dünden bugüne Başbakanlık: 1920-2004. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2004. - XII, 334 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 17)

  18

  Ayıklama ve İmha Komisyonları çalışma rehberi. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - V, 64 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 18)
  Not: Hizmete Özel.

  19

  Tasnif işlemleri rehberi. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - VI, 43 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 19)
  Not: Hizmete Özel.

  20

  Dosyalama ve standart dosya planı. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - VI, 110 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 20)
  Not: Hizmete Özel.

  21

  Osmanlı yer adları (Alfabetik sırayla) / haz. Tahir Sezen. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - XI, 711 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 21)

  22

  Kastamonu jurnal defteri II (1254-1255/1838-1839) <Metin ve tıpkıbasım> / haz. İsmail Hakkı Aksoyak. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - XI, 425, [69] s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 22

  23

  Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler - Tartışmalar) = International Symposium on Turkish Archives, 17-19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions) = En-nedvetü’t-devliyyetü li’l-arşîfi’t-Türkî, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Muhâdarât - Münâkaşât). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2006. - XL, 632 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 23)

  24

  Belge yönetimi ve arşiv terimleri sözlüğü / haz. H. Sekine Karakaş, Fatih Rukancı, Hakan Anameriç. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2009. - IX, 65 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 24)

  25

  Dünden bugüne Başbakanlık: 1920-2014. - Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2014.- 208 s.( T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu.25)

  26 Osmanlı Yer Adları,  2017 Ankara, 1140 s. (T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu.26)
 • OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  YAYIN NO KİTAP ADI PDF

  1

  Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 tarihleri arasına ait 106 belge).-Ankara 1982.-XII, 206 s.

  2

  Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans.-İstanbul 1992.-208 s.

   

  3

  Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri (1687-1908 yılları arası).-Ankara 1992.-XLVII, 240, 197 s.

  4

  Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, I (1578-1914).-Ankara 1992.-XXVIII, 427 s.

  5

  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi.-Ankara 1992.-XXVI, 634 s.

   

  6

  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Çalışmalarında Uyulacak İmla Usul ve Esasları.-Ankara 1992.-VI, 153 s.

   

  7

  Bosna-Hersek ile İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919).-Ankara 1992.-XXVIII, 685 s.

  8

  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnif Talimatnamesi.-Ankara 1992. –XIII, 169 s.

  9

  Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, II (1575-1918).-Ankara 1993.-XX, 483 s.

  10

  Reychman, Jan-Ananiasz Zajaczkowski. Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı = Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics / gnlş. İng. çev. Andrew S. Ehrenkreutz, Çev. Mehmet Fethi Atay.-İstanbul 1993.-XXIV, 257 s.

  11

  Musul-Kerkük ile İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919).-Ankara 1993.-XXXVI, 734 s.

  12

  3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560) Tıpkıbasım.-Ankara 1993.-570 s.

  3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560) Özet ve Transkripsiyon.-Ankara 1993.-LIX, 816 s.

  13

  438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I.: Kütahya, Karahisâr-i Sâhip, Sultanönü, Hamîd ve Ankara Livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.-Ankara 1993.-XXII, 108, 209 s.

  14

  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).-Ankara 1994.-XXXIX, 627 s

  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).-Ankara 1995.-LXXXVI, 627 s (2. Baskı)

  15

  Hüseyin Nâzım Paşa. Ermeni Olayları Tarihi.-Ankara 1994.-1 c. (LV, 228, xxx s.).

  Hüseyin Nâzım Paşa. Ermeni Olayları Tarihi.-Ankara 1994.-2 c. (VIII, 231-463, xxx s.)

  16

  Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri. -İstanbul 1994.- XIV, 632 s.

  17

  Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı.-İstanbul 1994.-XXIII, 230 s.

  18

  Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı.-Ankara 1994.-IX, 285 s.

  19

  Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans.-Ankara 1994.-XXX, 177 s.

   

  20

  438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) II.: Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili livâları: Dizin ve tıpkıbasım.-Ankara 1994.-XIII, 171, 200 s.

  21

  5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) Tıpkıbasım.-Ankara 1994.-704 s.

  5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) Özet ve İndeks.-Ankara 1994.-XLIX, 449 s.

  22

  Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi I: Balkanlar’da Yunan Mezâlimi.-Ankara 1995.-LIII, 685 s.

  23

  Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi I: 1906-1918 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives.- Ankara 1995.- LXIII, 642 s.

  24

  Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi II: 1919 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives.-Ankara 1995.-XI, 452 s.

  25

  Armenians in Ottoman Documents (1915-1920).-Ankara 1995.-XLIV, 641 s.-(The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives; publication no. 25)

  26

  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi.-Ankara 1995.-XXVII, 320 s.

  27

  166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Hüdâvendigâr, Biga, Karesi, Saruhân, Aydın, Menteşe, Teke, Alâiye livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.-Ankara 1995.- XVI, 208, 314 s.

  28

  6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Tıpkıbasım.-Ankara 1995.-673 s.

  6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Özet-transkripsiyon ve indeks.-Ankara 1995.1 c. (XXI, 449 s.).

  6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Özet-transkripsiyon ve indeks.-Ankara 1995.2 c. (V, 490 s.).

   

  29

  Makedonya’daki Osmanlı Evrakı.-Ankara 1996.-XVI, 229 s.

  30

  Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi II: Anadolu’da Yunan Mezâlimi.-Ankara 1996.-XIII, 674 s.

  31

  Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi III: Gayr-i Müslimlere Yapılan Yunan Mezâlimi.-Ankara 1996.-XXXVIII, 630 s.

  32

  387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) I: Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1996.-XVIII, 152, 169 s.

  33

  12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Özet-Transkripsiyon ve İndeks I .-Ankara 1996.-646 s.

  12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Özet-Transkripsiyon ve İndeks II.-Ankara 1996. (XXIX, 434; V, 433 s.).

  12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Tıpkı Basım.- Ankara-1996.

   

  34

  Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi III: 1919-1920 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives. - Ankara 1997.-XXXI, 475 s.

  35

  Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi IV: 1920-1922 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives.-Ankara 1998.-X, 349 s.

  36

  387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) II: Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Karahisar-ı Şarkî, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburd, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende livâları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1997.-XX, 246, 319 s.

  37

  7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-I,-Ankara 1997.- 1016 s.

  7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-II,-Ankara 1998-1999.-LIII, 569; VII, 388 s.

  7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-III,-Ankara 1999.-VII, 412 s.

  7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976 / 1567–1569)Özet-Transkripsiyon-IV,-Ankara 2000, 339 s.

  7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Tıpkı Basım I,-Ankara 1997,

  7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/ 1567-1569) Tıpkı Basım II,- Ankara 1997,

  38

  Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik, Haz: Abdülkadir Sezgin, İstanbul 1998 –70 s.

   

  39

  998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri (937/1530) I: Âmid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1998.-XIV, 142, 285 s.

  40

  998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri (937/1530) II: Âmid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1999.-XII, 187, 198 s.

  41

  Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi) I, II –Ankara 2000, XXLI, 571, 478 s.

  II. cilt belgelerden oluşmaktadır

  42

  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (2. Baskı). İstanbul 2000- LII, 558 s.

  43

  Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları. Ankara 2000-XL, 428 s., 1 harita.

  44

  Osmanlı Arşivi'nde Bulunan Muâhedenâmelerden Örnekler =Samples From The Treaties In The Ottoman Archives. Ankara 2000.-XXIII, 259 s.

  45

  373 Numaralı Antep Mufassal Tahrir Defteri (950/1543), Ankara 2000.-XII, 92, 158 s.

  46

  294 Numaralı Hınıs Mufassal Tahrir Defteri (963/1556), Ankara 2000.-X, 88, 102 s.

  47

  82 Numaralı Mühimme Defteri,Özet-Transkripsiyon-İndeks, Ankara 2000.- XXX, 314, 176 s.

  48

  Ermeni Komiteleri (1891-1895).-Ankara 2001-XIV, 120 s.

  49

  Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri I (1914-1919) = Documents On Massacre Perpetrated By Armenians. Ankara 2001- XXII, 740 s.

  50

  Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri II (1919-1921) = Documents On Massacre Perpetrated By Armenians. Ankara 2001- X, 588 s.

  51

  Rèpublique de Turquie Direction Gènèraie des Archives d'Etat du premier Ministèrè Publication de la Direction du Dèpartement des Archives Ottomanes. Ankara 2001 – VIII, 416, 146 s.

  52

  Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi, (1878-1923) İstanbul 2001.- XVI, 262 s.

  53

  Ermeni Meselesinin Siyasî Tarihçesi (1877-1914) (Münir Süreyya Bey'in Raporu). Ankara 2001.-XVII, 1079 s.

  54

  83 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 2001.-XLV, 116, 82

  55

  370 numaralı Muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ( 937 / 1530 ) I, Paşa (sofya) ve vize livâları ile sağkol kazâları (edirne, dimetoka, ferecik, keşan, kızıl-ağaç, zağra-i eski-hisâr, ipsala, filibe, tatar-bâzârı, samakov, üsküb, kalkan-delen, kırçova, manastır, pirlepe ve köprülü. Ankara-2001, X, 176, 160

  56

  85 Numaralı Mühimme DefteriTıpkı Basım, Ankara 2001, 295

  57

  Karacakaya, Recep. A Chronology of the Armenian problem with a bibliography (1878-1923). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2002. - XV, 259 s. - (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of State Archives Directorate of Ottoman Archives; publication no. 57)

  58

  Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri I (1879-1918) Ankara-2002, XVIII, 680

  59

  370 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ( 937 / 1530 ) II, çirmen, müsellemân-ı çingâne, müsellemân-ı kızılca, silistre, kefe, niğbolu ve vidin livâları, çirmen ve vize müsellemleri, yörük ve tatar cemâatleri ile voynugân-ı ıstabl-ı âmire ve kıbtiyân-ı vilâyet-i rûm-ili, <dizin ve tıpkıbasım> Ankara – 2002, X, 163, 306

  60

  85 Numaralı Mühimme Defteri, Özet, Transkripsiyon, İndeks, Ankara 2002, XXIX, s. 547

  61

  Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri II (1918-1919) Ankara- 2002, XV, 538

  62

  Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922) Ankara 2003. XVIII, 670 s.

  63

  Osmanlı fermanları = Ottoman fermans. - gnşlm. 3. bsk. - Ankara: Semih Ofset Mat. Yay. Amb. San. Tic. Ltd. Şti., 2003. - XVI, 408 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 63)

  64

  111 Numaralı Kerkük livası Mufassal Tahrir Defteri (Kanuni Devri), Ankara-2003, X, 128, 42 s.

  65

  167 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ( 937 / 1530 ), I, Paşa Livası Solkol Kazaları (Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne, Nevrekop, Timurhisarı, Siroz, Selanik, Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice, Florina) ve Köstendil Livası, dizin ve tıpkıbasım - Ankara-2003, X, 159, 153 s.

  66

  Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri III (1920-1922) Ankara- 2004, XVI, 592 s.

  67

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1845-1890) I. Ankara 2004, XX, 618 s.

  68

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893) II. Ankara 2004, XX, 552 s.

  69

  167 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ( 937 / 1530 ), II, Vılçıtrın, Prizrin, Alaca-hisâr ve Hersek livâları, <dizin ve tıpkıbasım>, Ankara – 2004, VIII, 148, 257

  70

  Belgelerle Osmanlı-Türkistan ilişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar) Ankara 2004. XX, 284 s.

  71

  Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I. Ankara 2005. XXXVIII, 696

  72

  Osmanlı Belgelerinde Kazan Ankara 2005. XXIII, 546 s.

  73

  Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II. Ankara 2005. XXXII, 672

  74

  Osmanlı Yönetiminde Makedonya, İstanbul 2005, 366 s.

  75

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893) III. Ankara 2006, XXI, 547 s.

  76

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893) IV. Ankara 2006, XVII, 460 s.

  77

  Gök kubbe altında birlikte yaşamak, Ankara-2006, XVI+367

  78

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1841-1898) I, Ankara 2006, XV+435 s.

  79

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1899-1906) II, Ankara 2006, XII+ 425 s.

  80

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1907-1921) III, Ankara 2006, XI+ 434 s.

  81

  91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Tahrir Defterleri (926-939/1520-1533), I, dizin – Ankara-2006, VIII, 228 s.

  82

  91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Tahrir Defterleri (926-939/1520-1533), II, tıpkıbasım – Ankara-2006, 116, 198, 110, 90 s.

  83

  Osmanlı döneminde Irak: Plan, fotoğraf ve belgelerle = Iraq during the Ottoman period: Plans, photographs and documents. - İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. - XIX, 227 s.

  84

  Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), Ankara 2006, XXIX+549 s.

  85

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri (1839-1895) I, Ankara, 2007, XV, 578 s.

  86

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri (1896-1919) II, Ankara, 2007, XIII, 583 s.

  87

  Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kosova Vilayeti = Vilajeti i Kosovës në dukumentet arkivore Osmane. - İstanbul 2007, 424 s

  88

  Osmanlı Belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk, Ankara 2007, XXX+671

  89

  367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 114, 390 ve 101 Numaralı İcmal Defterleri ( 920-937 / 1514-1530 ), I, Karlıili, Agrıboz, Mora, Rodos ve Tırhala Livaları, dizin - Ankara–2007, X, 236 s.

  90

  367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 114, 390 ve 101 Numaralı İcmal Defterleri ( 920-937 / 1514-1530 ), II, Karlıili, Agrıboz, Mora, Rodos ve Tırhala Livaları, tıpkıbasım - Ankara–2007, 130, 124, 153, 176 s.

  91

  Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk Ve İskânı (1878-1920), Ankara 2007, XXXII+1225 s.

  92

  Osmanlı Arşiv Belgelerinde Yemen. - İstanbul 2008. - 408 s.

  93

  367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livası Tahrir Defterleri ( 926-1520 / 937-1530 ), III, Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve Avlonya Livaları ile Dukakin Vilayeti, dizin - Ankara–2008, VIII, 158 s.

  94

  367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livası Tahrir Defterleri ( 926-1520 / 937-1530 ), IV, Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve Avlonya Livaları ile Dukakin Vilayeti, tıpkıbasım - Ankara–2008, 98, 164, 20 s.

  95

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1878-1895), I, Ankara 2008, XIII+457 s.

  96

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1895-1896), II, Ankara 2008, IX+502 s.

  97

  Osmanlı arşiv belgelerinde Arnavutluk = Shqiperia ne dokumentet Arkivale Otomane. - İstanbul 2008. - 416 s.

  98

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1896-1909), III, Ankara 2009, XI+521 s.

  99

  Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1909-1916), IV, Ankara 2009, XI+505 s.

  100

  Osmanlı Belgelerinde Karabağ, İstanbul 2009, 682 s.

  101

  Osmanlı Belgelerinde Bosna-Hersek, İstanbul 2009, 523 s.

  102

  Osmanlı Belgelerinde Filistin, İstanbul 2009, 576 s.

  103

  174 Numaralı Hersek Livâsı İcmâl Eflakân Ve Voynugân Tahrîr Defteri ( 939 / 1533 ) < Dizin Ve Tıpkıbasım > Ankara – 2009, VIII+78, 162 s.

  104

  Mad 506 Numaralı Semendire Livâsı İcmâl Tahrîr Defteri ( 937 / 1530 ) < Dizin Ve Tıpkıbasım > Ankara – 2009, VIII+78, 26 s.

  105

  75 Numaralı Gelibolu Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, ( 925 / 1519 ), I, <Dizin Ve Transkripsiyon>, Ankara – 2009, VIII+218

  106

  75 Numaralı Gelibolu Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, ( 925 / 1519 ), II, < Tıpkıbasım >, Ankara – 2009, 325

  107

  Osmanlı Belgelerinde Batı Trakya, İstanbul-2009, 496 s.

  108

  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul-2010, XLII+597

  109

  397 Numaralı Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri-I (943/1536) <Dizin ve Transkripsiyon> Ankara-2010, VIII+520 s.

  110

  397 Numaralı Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri-II (943/1536) <Tıpkı basım> Ankara-2010, 420 s.

  111

  Arşiv Belgelerinde Osmanlı İran İlişkileri, Ankara-2010, 665 s.

  112

  Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, I, Ankara-2010, XVIII+568 s.

  113

  Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, II, Ankara-2010, X+523 s.

  114

  Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan, Ankara-2010, 432 s.

  115

  Osmanlı Belgelerinde Cezayir, Ankara-2010, XXII+416 s.

  116

  Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları, Ankara-2010, XVI+541 s.

  117

  Osmanlı Belgelerinde Nahçıvan, İstanbul 2011, 568 s.

  118

  401 Numaralı Şam Livası Mufassal Tahrir Defteri (942/1535) I, <Dizin Ve Transkripsiyon>, Ankara – 2011, VIII+426 s.

  119

  401 Numaralı Şam Livası Mufassal Tahrir Defteri (942/1535) II, < Tıpkı basım >, Ankara – 2011, 363 s.

  120

  Osmanlı Belgelerinde Mısır, İstanbul 2012, s. 518

  121

  Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, I, İstanbul 2012, s. 584

  122

  Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, II, İstanbul 2012, s. 446

  123

  Kırım Hanlarına Name-i Hümayun, İstanbul 2013, 288 s.

  124

  Osmanlı İdaresinde Sudan, İstanbul 2013, 406 s.

  125

  Osmanlı Belgelerinde Trablusgarb, İstanbul 2013, 597 s.

  126

  Osmanlı Belgelerinde Kırım Hanlığı, İstanbul 2013, 359 s.

  127

  Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları I, [Balkan Wars in Ottoman Documents] İstanbul 2013, 632 s

  128

  Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları II, [Balkan Wars in Ottoman Documents] İstanbul 2013, 728 s

  129 Osmanlı Belgelerinde Suriye,İstanbul 2013,484 s.
  130 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I, İstanbul 2013, 343 s.
  131 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II, İstanbul 2013,303 s.
  132 Cihan-Penah. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2014. - 303 s.
  133 Yoldaki Elçi: Osmanlı'dan Günümüze Türk-Leh İlişkileri =Posel w Drodze: Stosunki Turecko-Polskie od czasow Osmanskich do dnia dzisiejszego, İstanbul 2014-XVIII, 461 s.
  134 Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, İstanbul 2014, 359 s.
  135 Tanzimat Sonrası Arazi ve Tapu, İstanbul 2014, 361 s.
  136 I.Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları: 3 Numaralı Name-i Hümayun Defteri(transkripsiyon/tıpkıbasım), İstanbul 2014,367 s.
  137 Arşiv belgelerine göre Osmanlı’da kadın. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 464 s.; 1 ad. CD
  138 Arşiv belgelerine göre Osmanlı’da gösteri sanatları. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 484 s.
  139 Osmanlı Arşivi’nde şeyhülislam fetvaları. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 256 s.
  140 91 numaralı mühimme defteri (H.1056 / M.1646-1647): Özet - çeviri yazı - tıpkıbasım. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015. - 518 s.
  141 Birinci Dünya Harbi Uluslararası Sempozyum bildirileri. - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no. 141
  142 Arşiv belgelerine göre tehcire giden yol = The road to resettlement in achival documents. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. - 703 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no: 142)
  143 Arşiv belgelerine göre Kutü'l-Amare Zaferi. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. - 398 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no: 143)
  144 Arşiv belgelerine göre Osmanlı kaleleri. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. - 268 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 144)
  145

  Hatt-ı rikkat: Padişah hanımları ve kızlarının el yazıları. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. – 201 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın no: 145)

  146 Arşiv belgelerine göre Osmanlı'dan günümüze Türk - Macar ilişkileri = Török - Magyar kapcsolatok az Oszman birodalomtol napjainkig a leveltari dokumentumok tükreben. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2016. – 534 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 146)
  147 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017. – 358 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 147)
  148 Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat. İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017. – 448 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: 148)

  Birinci Dünya Savaşı Belgeleri (Sergi Kataloğu). İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017. – 640 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu: -)
 • CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

  YAYIN NO KİTAP ADI PDF

  1

  Devlet Arşiv Sitesi. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1977. - 11 s.: 19 plânş.
  Mevcudu kalmamıştır.

  2

  Arşiv ve arşivcilik bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar) / haz. İsmet Binark. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979. - LXXIX, 285 s. - (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 2. Gn. no. 042)

  3

  Binark, İsmet. Arşiv ve arşivcilik bilgileri. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1980. - XXIV, 245 s. - (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 3. Gn. no. 049)

  4

  Başbakanlık Devlet Arşiv Sitesi “Cumhuriyet Arşivi”nin açılışı, 29 Ekim 1988. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1989. - 16 s.: 24 plânş. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 4)

  5

  Kurumlararası Arşivcilik ve Dokümantasyon Semineri (2 - 27 Ekim 1989: Ankara). - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1989. - 2 c. (190; 50 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın no. 5)
  c. 1.: Arşiv tebliğleri,
  c. 2.: Dokümantasyon tebliğleri.
  Mevcudu kalmamıştır.

  6

  Kathpalia, Yash Pal. Arşiv malzemesinin korunması ve restorasyonu / çev. Nihal Somer. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1990. - XLVII, 219 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 6)

  7

  8

  Benoit, Gérard - Danièle Neirinck. Endüstriyel ve tropikal ülkelerin arşiv binalarında en ekonomik korunma metod ve vasıtaları / çev. Nihal Somer. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1990. - IX, 59 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 8)
  Mevcudu kalmamıştır.

  9

  Roper, Michael. Arşiv ve belge yönetimi ile ilgili millî standartlar rehberi - RAMP çalışması / çev. Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XIV, 87 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 9)
  Mevcudu kalmamıştır.

  10

  Cook, Michael. Arşiv otomasyonuna giriş - bir RAMP çalışması / çev. Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XVI, 81 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 10)

  11

  Binark, İsmet. Cumhuriyet döneminde arşiv hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışmalar ve Cumhuriyet Arşivi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - 46 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 11)
  Mevcudu kalmamıştır.

  12

  Delmas, B. Arşivler / çev. Nihal Somer. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XIV, 136 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 12)
  Mevcudu kalmamıştır

  13

  Rhoads, B. James. Millî enformasyon sistemlerinde arşiv ve belge yönetiminin rolü - bir RAMP çalışması / çev. Gül Atay. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - IX, 81 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 13)
  Mevcudu kalmamıştır.

  14

  Binark, İsmet. Türk arşivlerinin kısa tarihçesi, önem ve değeri, arşiv hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışmalar. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - 17 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın no. 14)
  25-26 Eylül 1991 tarihlerinde Belgrad’da toplanan “Balkan Ülkeleri Millî Arşiv Direktörleri Toplantısı”na sunulan tebliğdir. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.
  Mevcudu kalmamıştır.

  15

  Milletlerarası Arşiv Kongresi (12.: 6-11 Eylül 1992: Montreal). XII. Milletlerarası Arşiv Kongresi, 6-11 Eylül 1992, Montreal: Sunulan tebliğler - I. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - VII, 45 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 15)
  Mevcudu kalmamıştır.

  16

  Milletlerarası Arşiv Kongresi (12.: 6-11 Eylül 1992: Montreal). XII. Milletlerarası Arşiv Kongresi, 6-11 Eylül 1992, Montreal: Sunulan tebliğler - II. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - 63 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 16)

  17

  Schellenberg, T. R. Arşiv idaresi / çev. Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - VII, 286 s.; 9 şekil. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 17)

  18

  Clements, D. W. G. - D. L. Thomas. Arşiv belgelerinin korunması konusunda temel bilgiler - bir RAMP çalışması / çev. Neclâ Olsa. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XIV, 29 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 18)

  19

  Bulgaristan’a satılan evrak ve Cumhuriyet dönemi arşiv çalışmaları. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XXXV, 604 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 19)
  Mevcudu kalmamıştır.

  20

  Macar asıllı Türk tarihçisi ve arşivist Lajos Fekete’nin arşivciliğimizdeki yeri. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XV, 221 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 20)

  21

  Roper, Michael. Koruma ve konservasyon servisinin plânlanması, teçhizatlandırılması ve personel istihdamı - bir RAMP çalışması / çev. Neclâ İlemin, Neclâ Büyükkırcalı. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XVI, 89 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 21)

  22

  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - VIII, 13, 7 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 22)
  Mevcudu kalmamıştır.

  23

  İstiklâl Harbi ile ilgili telgraflar. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - V, 652 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 23)
  Mevcudu kalmamıştır.

  24

  Lynn, M. Stuart. Muhafaza ve erişim teknolojisi: Bilgi ortamının değiştirilmesinde dijital ve dijital olmayan işlemler arasındaki münasebetler konusunda açıklamalı teknik terimler sözlüğü / çev. Neclâ İlemin, Neclâ Büyükkırcalı. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XX, 95 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 24)

  25

  Arşivcilikle ilgili makaleler / çev. Neclâ Büyükkırcalı, Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995. - XI, 49 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 25)

  26

  3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ayıklama ve imha komisyonlarına ait çalışma rehberi ve Devlet Arşivi’ne arşiv malzemesinin devir işlemleri. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1996. - XIX, 291 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 26)

  27

  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi. - gnşlm. 2. bsk. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1996. - XVIII, 451 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 27)

  28

  Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu (1918-1920). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2001. -XXXI, 682 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 28)

  29

  Kandur, Hamza. Elektronik belge yönetimi: Sistem kriterleri referans modeli. - gözd.geç.2.bsm. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. -118 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 29)

 • DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI

   

  YAYIN NO

  KİTAP ADI

  PDF

   

  1

  Enformasyon Bülteni (iki aylık). - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Mayıs 1989-Kasım 2007.
  İlk dört sayı “Duyuru Bülteni” adı ile yayınlanmıştır.

   

  2

  Basında Körfez Savaşı sonrası gelişmeler - bibliyografik tarama - (makale, yorum ve haberler). - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1990-1991. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; yayın no. 1/1-16)
  1-10. sayılar “Basında Körfez Bunalımı” adı ile yayınlanmıştır.
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  3

  Türkiye - Avrupa Topluluğu bibliyografyası (1957-1990) = Turkey - European Community bibliography (1957-1990). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1990. - XLVII, 837 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; yayın no. 2)

   

  4

  Basında dış Türkler - bibliyografya - (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1990. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XVIII, 222 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; yayın no. 3)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  5

  Basında dış Türkler - bibliyografya - II (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1991. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - XVIII, 229 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; yayın no. 4)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  6

  Türkiye dışındaki Türkler bibliyografyası = A Bibliography of Turks out of Turkey. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1992. - 2 c. (LXV, 1379 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ; yayın no. 5)
  c. 1.: Genel / Altay - Sibirya Türkleri / Batı Türkleri,
  c. 2.: Doğu Avrupa Türkleri / Türkistan Türkleri.

   

  7

  İç ve dış basında Karabağ olayları I - bibliyografya - (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 30 Nisan 1992. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - VI, 88 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın no. 6/1)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  8

  İç ve dış basında Karabağ olayları II - bibliyografya - (makale, yorum ve haberler): 1 Mayıs - 30 Haziran 1992. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - VII, 75 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın no. 6/2)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  9

  Türkiye - Avrupa Topluluğu bibliyografyası II (1990-1992) = Turkey - European Community bibliography II (1990 - 1992). - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - XXXIII, 150 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 7)

   

  10

  Bosna - Hersek bibliyografyası = Bosnia - Herzegovina bibliography. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1993. - XLVI, 410 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 8)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  11

  Basında dış Türkler - bibliyografya - III (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1992. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XII, 506 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 9)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  12

  Türkiye dışındaki Türk vatandaşları bibliyografyası = A Bibliography of Turkish citizens out of Turkey. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XXXIX, 187 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 10)

   

  13

  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı rehberi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - III, 6, 7 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 11)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  14

  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı rehberi. - gnşlm. 2. bsk. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - VII, 23, 10 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 11)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  15

  Irak Türkleri bibliyografyası = A Bibliography of Iraqi Turks. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - LXVII, 426 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 12)

   

  16

  Basında dış Türkler - bibliyografya - IV (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1993. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XX, 482 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 13)
  Mevcudu kalmamıştır.

   

  17

  Arşivcilik bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar) 1979-1994 = A Bibliography on archival studies (Includes Turkish and foreign sources) 1979-1994. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1995. - 3 c. (CCVII, 1529 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 14)

   

  18

  Çevre bibliyografyası. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995. - LIX, 258 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 15)

   

  19

  Bosna-Hersek bibliyografyası = A Bibliography of Bosnia-Herzegovina. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1995. - 2 c. (LII, 1299 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 16)

   

  20

  Batı Trakya Türkleri bibliyografyası = A Bibliography of Western Thrace Turks. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - LXX, 329 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 17)

   

  21

  Aşçı, Arif. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi’nin bilgi merkezleri sistemi içindeki yeri ve önemi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - 15 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 18)

   

  22

  Basında dış Türkler - bibliyografya - V (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1994 - 31 Aralık 1995. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - XXIII, 612 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 19)

   

  23

  Ege sorunu bibliyografyası = A Bibliography of the Aegean question. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - L, 190 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 20)

   

  24

  Kıbrıs Türkleri bibliyografyası = A Bibliography of Turkish Cypriots. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2000. - 2 c. (LIII, 1191 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 21)

   

  25

  Basında dış Türkler - bibliyografya - VI (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1996 - 30 Haziran 2000. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2001. - XXII, 510 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 22)

   

  26

  Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri bibliyografyası = A Bibliography of relations between Turkey - European Union. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2001. - XXXV, 808 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 23)

   

 • ELEKTRONİK YAYINLAR (BASILI OLMAYAN)
  ELEKTRONİK YAYINLAR (BASILI OLMAYAN)
  YAYIN NO KİTAP ADI PDF

  1

  Osmalı Yer Adları-1 Rumeli Eyaleti (1514-1550) ISBN: 978-975-19-6238-6

  2

  Osmanlı Yer Adları-2 Anadolu, Karaman, Rum, Diyarbakır, Arap ve Zülkadriye Eyaleti (1530-1556) ISBN:978-975-19-6237-9

 • ONLINE KOLEKSİYONLAR
 • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  YAYIN NO KİTAP ADI PDF

  1

  Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor