Yeni Arşiv Yönetmeliği Yayımlandı

Yeni Arşiv Yönetmeliği Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tüm kamu kurumlarını arşiv yönetimi konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan “Devlet Arşiv Hizmetleri” hakkında yönetmelik, 18 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yeni yönetmelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hariç tüm kamu kurumları arşivlerinin devri konusunda yükümlü duruma geldi. 

Yükümlü olan kurumlara elinde bulunan Osmanlıca arşiv belgelerini, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay sonunda, Devlet Arşivleri Başkanlığına devretmesi şartı getirildi. Böylece kurumlarda bulunan Osmanlıca arşiv belgelerinin tasnif ve araştırma hizmeti sadece Başkanlıkça yürütülecektir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, arşivlerin gerek Osmanlı'dan devraldığı muazzam hazine gerekse Cumhuriyet döneminde bugün hala birçoğu elektronik ortamda üretilen belgeleri de ihtiva etmesi ile temel kaynaklar olduğunu vurguladı. Ünal, "Arşivlerimiz günümüzde cereyan eden hadiselerin tarafsız olarak anlaşılabilmesi ve uluslararası ilişkilerde Türkiye perspektifinin net bir biçimde ortaya konulması açısından büyük öneme haizdir." diye konuştu.

Öncesinde dağınık fiziki mekanlarda hizmet vermeye çalışan Osmanlı Arşivlerinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2013 yılında Osmanlı Arşiv Külliyesi çatısı altında toplanması, belgelerin tasnifi, dijitalleştirilmesi ve restorasyonu işlemlerinin büyük hız kazanmasına imkan sağladığını belirten Ünal, "Ülkemizin dünya arşivciliğinde yeri tartışılmaz bir noktaya geldi. Bu hızlı yükselişte en büyük destek Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız düzenlemeyle TBMM ve MİT hariç tüm kamu kurumlarımızın elinde bulunan arşiv belgesi niteliği kazanmış Osmanlıca belgelerini önümüzdeki 2 ay içinde Başkanlığımıza devretmesi şartı getirildi. Bu kapsamda bugüne kadar mevzuatın yetersizliğinden ötürü ellerindeki arşiv belgelerini ve özellikle Osmanlıca belgeleri Devlet Arşivleri Başkanlığına devir edememiş kurumlarla yazışmalarımıza da ivedi olarak başlayacağız. Halihazırda tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Akabinde belgelerin devri, tasnifi ve dijitalleştirilmesi çalışmalarını da planladık. Bu belgeleri hızla, elektronik ortam üzerinden araştırmacıların hizmetine sunacağız." açıklamasında bulunmuştur.

Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak AA

Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak NTV

Osmanlıca arşiv tek çatı altında YeniŞafak

Osmanlıca belgeler Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilecek TurkTime