“ARŞİVCİ” VE “BELGE YÖNETİCİSİ” MESLEK STANDARDI TASLAKLARI HAZIRLANMIŞ VE GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR

“ARŞİVCİ” VE “BELGE YÖNETİCİSİ” MESLEK STANDARDI TASLAKLARI HAZIRLANMIŞ VE GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR

Başkanlığımız ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 23.05.2018 tarihinde “Arşivci” ve “Belge Yöneticisi” meslek standartlarının hazırlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda Başkanlığımızda çalışma grubu kurulmuş ve paydaş kurumlarla toplantılar yapılmıştır. Taslakların hazırlanması amacıyla, 25-26 Nisan 2019 tarihinde “Arşivci” ve 09-10 Mayıs 2019 tarihinde “Belge Yöneticisi” için çalıştay düzenlenmiştir.

 “Arşivci” ve “Belge Yöneticisi” meslek standardı taslağı hazırlanmış olup değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Yapacağınız katkı standartların kalitesini yükselteceği gibi kabul edilebilirliğini de artıracaktır.

Taslaklarla ilgili kıymetli görüş ve önerilerinizi 29/08/2019 tarihine kadara Ek’teki formlara işleyerek iletmeniz önemle rica olunur.

Arşivci (Seviye 6) Taslak MS

Arşivci Görüş ve Değerlendirme Formu

Belge Yöneticisi (Seviye 6) Taslak MS

Belge Yöneticisi Görüş ve Değerlendirme Formu

MYK Görüş Yazısı