100. Yılında Uluslararası Haremeyn-i Şerifeyn Medine müdaafası ve Fahreddin Paşa Sempozyumu

100. Yılında Uluslararası Haremeyn-i Şerifeyn Medine müdaafası ve Fahreddin Paşa Sempozyumu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 27-28 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen “100. Yılında Uluslararası Haremeyn-i Şerifeyn (Medine müdafaası ve Fahreddin Paşa) konulu sempozyum, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır.

Düzenlenen sempozyuma çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve Fahreddin Paşa’nın torunları katılmıştır. Açılış konuşmalarında Başkanımız Prof. Dr. Uğur Ünal, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin ve Arap coğrafyasının durumunu açıklayarak İngilizlerin, Osmanlı’yı bölgeden çıkarma adına ajanlarıyla altyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi. Osmanlı padişahlarının, Yavuz Sultan Selim’den itibaren “Hâdim-ül Haremeyn-iş Şerifeyn” unvanıyla Müslümanlara hizmet etmeyi gaye edindiğini dile getirmiştir. Surre alayları gibi uygulamalarla bu topraklara verilen önemi gösterdiklerini belirtmiştir. Ayrıca Fahreddin Paşa’nın Medine'deki mücadelesini ve hayat hikayesini de anlatan Ünal; Paşa’nın direnişinin tam olarak anlaşılabilmesi için, ona bu mücadele gücünü veren azmin anlaşılması gerektiğini belirterek, burada esas gayenin de Hz. Muhammed’in kabrini ve kutsal emanetleri korumaktan kaynaklandığını ifade etmiştir. 

Açılış konuşmalarının akabinde Devlet Arşivleri Başkanlığınca hazırlanan “Arşiv Belgelerinde Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa” isimli serginin açılışı yapılmıştır.