Bangladeş Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

Bangladeş Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan tarafından 22 Nisan 2022 tarihinde Başkanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçiye bu ziyarette, Büyükelçilik Tercümanı Kemal Doğan eşlik etmiştir.

Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal’ın Makamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinilerek Sayın Mannan’a, Türk arşivlerinin genel durumu, Başkanlığımızın yapısı, iş ve işleyişi ile sahip olduğu belge hazinesi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde bulunan belgelerin, bölge ülkelerinin tarihine ışık tutabileceğinin önemine değinmiştir.

Türkiye’nin sahip olduğu muhteşem evrakın günümüzde daha aktif hale getirildiğini ve yaklaşık 70 milyon belgenin araştırmacıların hizmetine online olarak açıldığını, bu vesileyle araştırmacıların artık arşivlere gelmeden evinden, iş yerinden de belgelere erişebildiğini belirtmiştir.

Sayın Mannan ise Türk Arşivlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması hususuna değinerek Bangladeş Milli Arşivleri Genel Müdürü ve heyetinin ülkemize yapacağı ziyaretten bahsetmiştir. Bu ziyaretin yalnızca geçmişteki belgelere ulaşmak ile ilgili değil gelecekte yapılması öngörülen kültürel ilişkilerin güçlenmesine de fayda sağlayacağını söylemiştir.