EN

Kârdâs İlyas’a temlik edilen, Çernaliç Deresi üzerinde kurulan Prevdeli Köyü halkından bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve ziraat ile ilgili vergilerin alınmamasına dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Bâyezîd

Tarihi :

h. Evâsıt-ı N. 913 / m. Ocak 1508

Yazı Çeşidi :

Berât, dîvânî hat ile yazılmıştır. 11 satırdır.

Ebadı :

19x44,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, siyah mürekkeble çekilmiş olup, rıhlanmıştır.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Kârdâs İlyas’a temlik edilen, Çernaliç Deresi üzerinde kurulan Prevdeli Köyü halkından bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve ziraat ile ilgili vergilerin alınmamasına dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. D.BŞM, No: 1/15
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü