EN

Filibe İstinmaka Nâhiyesi’ne bağlı Hızır Fakih Köyü’nün temlîk olarak Ali Paşa’ya verildiğine ve köyün hudutlarının tesbit edildiğine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Bâyezîd

Tarihi :

h. Evâsıt-ı B. 896 / m. Mayıs 1491

Yazı Çeşidi :

Berât, dîvânî hat ile yazılmıştır. 25 satırdır.

Ebadı :

14x38,5 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, siyah mürekkeble çekilmiştir.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Filibe İstinmaka Nâhiyesi’ne bağlı Hızır Fakih Köyü’nün temlîk olarak Ali Paşa’ya verildiğine ve köyün hudutlarının tesbit edildiğine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. A.DVN, No:1/4
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü