EN

Hadım Ali Paşa’ya, Rumeli Beylerbeyiliği verildiğine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Bâyezîd

Tarihi :

h. (891) / m. (1486)

Yazı Çeşidi :

Berât, dîvânî kırması hattıyla yazılmıştır. 4 satırdır.

Ebadı :

25,5x43 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, altınla çekilmiş olup çevresi siyahla tahrîrlenmiştir.

Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Berâtta herhangi bir işlem görülmemektedir.

Konusu : Hadım Ali Paşa’ya, Rumeli Beylerbeyiliği verildiğine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. Müzehheb Fermanlar No: 818
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü