EN

Gelibolu İskelesi’ni tutan Yahya, Baki ve ortaklarından, Gelibolu Burgazı erenlerinin üç aylık mevâcibleri için, on bir bin dört yüz on altı akçe tahsîl edilmesine dâir.
Metin Boyutu [-] [+]


 width=
Cinsi : Berât
Dönemi :

II. Bâyezîd

Tarihi :

h.  07.06.882 / m. 16.09.1477

Yazı Çeşidi :

Fermân, dîvânî hat ile yazılmıştır. 10 satırdır.

Ebadı :

14x41 cm.

Tuğrâsı ve Tezyînâtı :

Tuğra, siyah mürekkeble çekilmiş olup, rıhlanmıştır.
Yazıda, siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem :

Sol alt köşede, fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Konusu : Gelibolu İskelesi’ni tutan Yahya, Baki ve ortaklarından, Gelibolu Burgazı erenlerinin üç aylık mevâcibleri için, on bir bin dört yüz on altı akçe tahsîl edilmesine dâir.
Fonu ve Tasnif No :

BOA. A.NŞT, No: 1/1
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü