EN

Filibe'deki Ermeni komitesının, Paris'de Jöntürklerle ittifak anlaşması yaptığı, İskenderiye'deki Er...
Metin Boyutu [-] [+]


Filibe'deki Ermeni komitesının, Paris'de Jöntürklerle ittifak anlaşması yaptığı, İskenderiye'deki Ermenilerle haberleştiği ve diğer faaliyetlerine dair gelen yazıların Zabtiye Nezareti'ne gönderildiği.
1324.S.24

ZB. 47/10

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

Transkripsiyonlu Metni İndirmek İçin Tıklayın.


© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü