EN

Hınçakyan Ermeni Komitası'ndan olup Dersaadet'de mürettiblik ve Bitlis'de hakkaklık etmiş Manok Yeme...
Metin Boyutu [-] [+]


Hınçakyan Ermeni Komitası'ndan olup Dersaadet'de mürettiblik ve Bitlis'de hakkaklık etmiş Manok Yemeniciyan ile rüfekasının Londra'da şehbenderlik mühürlerini taklid ederek Ermeni fesedesini karadan ve denizden yurda sokacakları ihbar edildiğinden gerekli tedbirlerin alınması.
1324.R.10

ZB. 31/82

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

Transkripsiyonlu Metni İndirmek İçin Tıklayın.


© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü