EN

Ermeni Komitası reislerinden Serkis Jeras Minas'daki külliyetli paranın Dersaadet'deki komitaya geti...
Metin Boyutu [-] [+]


Ermeni Komitası reislerinden Serkis Jeras Minas'daki külliyetli paranın Dersaadet'deki komitaya getirileceği ve Filibe'de yeniden teşkil olunan komitacıların Mısır'daki komitacılarla haberleşmeleri ve Jön Türklerle beraber çalışarak Dersaadet'e geleceklerine dair gelen ihbarlar üzerine gerekli tedbirlerin alınması.
1324.S.25

ZB. 31/75

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

Transkripsiyonlu Metni İndirmek İçin Tıklayın.


© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü