EN

Ermeniler tarafından Sofya'da bomba imal olunduğu ve bunları Dersaadet'e sokacaklarının haber verild...
Metin Boyutu [-] [+]


Ermeniler tarafından Sofya'da bomba imal olunduğu ve bunları Dersaadet'e sokacaklarının haber verildiğinden gerekli tetbirlerin alınması.
1323.Za.31

ZB. 23/119

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

Transkripsiyonlu Metni İndirmek İçin Tıklayın.


© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü