EN

Fon Nedir?
Metin Boyutu [-] [+]


Fon, belgelerin oluşum safhaları dikkate alınarak (provenance) oluşturulup ilişkilendirilmiş arşivin organizasyonel olan en büyük parçasıdır.

Bir fon tek bir konu/kuruma ait olabildiği gibi, çeşitli alt fonlardan (seriler) da oluşabilir. Örneğin Anayasa Mahkemesi’ne ait tüm evraklar tek bir fon altında birleştirilerek Anayasa Fonu ismini alırken, aynı zamanda bu fonun altında tek bir konuya ait evraklar hacmine göre alt fonlar olarak da isimlendirilebilir (Yüce Divan, Parti Sicil, Parti Kapatma, Mali Denetim vb.)

Kurumumuz bünyesinde bulunan Cumhuriyet Arşivi ve Osmanlı Arşivi içerisinde çeşitli fonlar oluşturulmuştur. Oluşturulan fonların listesine Cumhuriyet Dönemi Fonları ve Osmanlı Dönemi Fonları sayfalarından ulaşabilirsiniz.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü