EN FR AR

Birim Personeli
Metin Boyutu [-] [+]


Personelin Adı Soyadı

Unvanı

Telefonu

Mukaddes ADA

Daire Başkanı

307 91 66

Ahmet CEYLAN Şube Müdürü 307 91 12

Erol ÇELİK

Koordinatör

307 90 89

Zeynep BOZKURT

Araştırmacı

307 91 50

Merve ERCAN

Memur

307 90 83

Günay KAPICI

Araştırmacı

307 90 35

Kadriye KAVAK

Araştırmacı

307 90 23

Cenan MAFİZER

Sözleşmeli Personel

307 90 12

Ömer POYRAZ

Araştırmacı

307 90 93

Veli KARAGÖZ

Araştırmacı

307 90 93

Hüsnü YİĞİT

Araştırmacı

307 90 96

Satılmış UZUN

Araştırmacı

307 92 07

Sadettin GÖRÜMLÜ

Araştırmacı

307 90 66

Ahmet YILMAZ

Memur

307 90 66

Sultan COŞGUN

Araştırmacı

307 90 94

Tahir KÖKSAL

Araştırmacı

307 90 59

Şengül BEKEN

Memur

307 91 99

Rahim ATAKUL

Memur

307 90 83

Nihat YILMAZ

Memur

307 87 77

Metin ELBEYOĞLU

Araştırmacı

307 91 50
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü