EN

Formlar ve Dokümanlar
Metin Boyutu [-] [+]

Kurumumuz bünyesinde alabileceğiniz hizmetlere ait online ve offline hizmet formları.

Form Şablonları:

Belge Devir-Teslim ve Envanter Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Belge Talep Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu Rapor Formunu indirmek için lütfen tıklayınız!

Dosya Sırtı Örneği Dosya sırtı örneği için lütfen tıklayınız!

İmha Tutanağı Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Özel İdare Kayıtları İstek Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

İskan Kaydı Talep Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Muhacir Kağıdı ve Ekleri Talep Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Saklanmasına Lüzum Görülmeyen Belgelere İlişkin İmha Listesi
Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

 

Standart Dosya Planı (YENİ!)

Açıklamalar ve Ekler

SDP Ortak Alanlar_Ayrıştırılmış

SDP Ortak Alanlar _Bütün (.doc)

SDP Ortak Alanlar _Bütün (.xls)

 

Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Değerlendirme Formu

 

 

 

 

© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü