EN

II. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi
Metin Boyutu [-] [+]

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Ortaklığıyla 20-24 Kasım 2017 tarihlerinde II. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” düzenleniyor.

Devletin hafızası ve koruyucu kimliği hüviyetindeki arşivlerin ülkemizdeki temel kurumu olan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ortaklığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Türkiye’deki diğer arşiv ve tarih kurumlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu program, geniş kaynak ve miras yelpazesinin uluslararası bilimsel bir platformda ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Kongrede; kültürel ve tarihi mirasımıza ait muhtelif konular, alt başlıklar halinde ele alınacaktır. Arşiv ve arşivcilik alanına dair mesleki ve terminolojik bilgi ve gelişmelerin derinlemesine incelenmesinin yanı sıra, medeniyet tarihimizde yer edinmiş dost ve kardeş ülkelerin tarihine ait materyallerin sunumu da kongrenin temalarından biri olacaktır. Bu vesileyle, Osmanlı coğrafyası ve tarihine ait belgelerin bulunduğu 43 ülkeyle işbirliği protokolü olan; 95 milyon Belge ve 400 bin defterden oluşan Osmanlı Arşivi ile yaklaşık 40 milyon belgesi ve 95 bin defteri olan ve her geçen gün belge sayısı artan Cumhuriyet Arşivini bünyesinde barındıran Devlet Arşivleri, bu önemli programı Tapu Arşivi ile birlikte organize etmektedir.

Tarihi geçmişimizin zengin mirasının bilimsel kültürel ve sosyal olarak tam anlamıyla ortaya konulmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu programın düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Bu düşüncelerle, düzenlenecek kongrenin ilgililere, araştırmacılara ve literatüre katkı sağlamasını ümit ederek; bilim camiasını kongreye davet etmek isterim.

Kongreye bilimsel olarak katılmak isteyen araştırmacılar ve bilim insanları, 5 Ekim 2017 tarihine kadar bildiri özetlerini, Kongre duyusu sitesi http://www.tkgmkongre2017.org/ adresine gönderebilirler.

Basın İletişim: Enes Demir

Tel: 0312 307 91 77 ---  E-Posta: enes.demir@basbakanlik.gov.tr

 

 
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü