EN

Barbaros Kardeşlerin Cezayir’e Gelişlerinin 500. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen “Osmanlı Belgelerinde Cezayir” Adlı Sergi ve Sempozyum
Metin Boyutu [-] [+]

Barbaros Kardeşlerin Cezayir’e gelişlerinin 500. yılı münasebetiyle, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Cezayir Milli Arşivleri Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Osmanlı Belgelerinde Cezayir” isimli Sergi ve Sempozyum 29 Mart 2017 tarihinde İstanbul Kâğıthane’de yer alan Osmanlı Arşiv Sitesinde gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum programı ve sergi açılışına; Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur ÜNAL, Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. İdris BOSTAN, Prof. Dr. Fadıl BAYAT, Prof. Dr. Mustafa BİLGE ve Dnz. Bnb. Gökhan ATMACA ile Cezayir tarafından Milli Arşivler Genel Müdürü Abdelmadjid CHIKHI ve Askeri Arşiv Başkanı Albay Hadi AMMI başta olmak üzere Milli Arşiv yetkilileri, üst düzey askeri görevliler ve akademisyenlerden oluşan on dört kişilik bir heyet iştirak etmiştir.

Geçmişi 500 yıl öncesine dayanan ve 300 yıldan fazla ortak tarihi bulunan Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir süratle gelişmeye devam ederken, iki ülke arasında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile geçmişten gelen bağların güçlendirilmesi, ortak gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına ve ortak geleceğin inşasına katkıda bulunmaktadır.

Barbaros Kardeşlerin Cezayir’e gelişlerinin 500. yılı kapsamında hazırlanan sergi, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki dilde sunulmaktadır. Bu sergide, gerek iki ülke tarihi ve ikili ilişkileri açısından gerekse Avrupa ve Kuzey Afrika tarihi için önem taşıyan birçok belgeye yer verilmiş, böylece Türk-Cezayir ilişkilerinin Barbaros Kardeşler etrafında farklı ve bilinmeyen yönlerine dikkat çekilmek istenmiştir. Ayrıca iki oturumdan oluşan sempozyumda sunulan tebliğler, bu saha ile ilgilenen bilim adamlarının çalışmaları için önemli bir katkı ve yol haritası sunmaktadır.

Doç. Dr. Uğur ÜNAL yaptığı konuşmada, son yıllarda iki ülke milli arşivleri arasında ivme kazanan işbirliği faaliyetlerine değinerek bu bağlamda karşılıklı belge örneği teatisi için de önemli adımlar atıldığını belirtmiştir. Prof. Dr. İlber ORTAYLI Türk-Cezayir ilişkilerinin geçmişinin anlaşılmasında Barbaros Hayreddin Paşa'nın hatıratının mutlaka okunması gerektiğini ifade etmiştir. Abdelmadjid CHIKHI ise Barbaros Hayreddin Paşa’nın kendileri için önemine değinmiş ve iki ülke ortak tarihinin temellerinin atıldığı bu dönemdeki bağların yeniden keşfedilerek geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü