EN

Katar Milli Kütüphanesi Heyetinin Kurumumuz Bünyesindeki Osmanlı Arşivini Ziyareti
Metin Boyutu [-] [+]

Katar Milli Kütüphanesi heyeti tarafından 6 Aralık 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün İstanbul birimine resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Katar heyetinde Katar Milli Kütüphanesi Genel Müdürü Dr. Sayın Sohair Wastawy ile Yönetim ve Planlama Müdürü Sayın Saadi A. Al-Said yer almıştır.

Katar Heyeti, Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Sayın Uğur Ünal tarafından karşılanmış ve sonrasında ikili görüşmelere geçilmiştir. Bu görüşmelerde iki kurum arasındaki işbirliği imkânları ele alınarak gerçekleştirilebilecek çalışmalara dair istişarelerde bulunulmuştur.

Bu minvalde yapılan görüşmelerde, iki ülke tarihini ilgilendiren arşiv malzemesinin her iki kurumda tespitinin yapılması üzerinde durulmuştur. Katar heyetine daha sonra, Osmanlı Arşivi üniteleri gezdirilerek arşivcilik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü