EN

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY’ın Osmanlı Arşiv Sitesi Ziyareti
Metin Boyutu [-] [+]

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY, 19.10.2016 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Osmanlı Arşiv Sitesini ziyaret etmiştir.

Ziyaret esnasında Müsteşar Bey’e Osmanlı Arşiv Sitesi hakkında bilgiler arz edilmiştir. Arşiv iş ve işlemleri hakkında açıklamalar yapılarak birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler sunulmuştur.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü