EN

T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Metin Boyutu [-] [+]


SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Arşivden Yararlandırılması (Araştırma Hizmetleri) 1. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
2. Pasaport (Yabancılar İçin)
3. Başvurular Vekil Aracılığıyla Yapılıyorsa Vekaletname
4. Müracaat Formu ve Taahhütname
1 GÜN
2 Özel İdare Vergi Kaydı Taleplerinin Karşılanması 1. Dilekçe
2. Başvurular Vekil Aracılığıyla Yapılıyorsa Vekaletname
3. Kira Kontratı veya Tapu Senedi
5. Vergi Kıymet ve Vukuat Varakası veya Tapulama Tutanağı
15 GÜN
3 İskan Kaydı Taleplerinin Karşılanması 1. Dilekçe
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3. Başvurular Vekil Aracılığıyla Yapılıyorsa Vekaletname
4. Veraset İlamı
15 GÜN
4 Muhacir Kağıdı ve Ekleri Taleplerinin Karşılanması 1. Dilekçe
2. Muhacir Kağıdı (Varsa Muhacir Kağıdı Sureti, Yoksa Muhacir Numarası ile Dosya Numarasının belirtilmesi)
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4. Başvurular Vekil Aracılığıyla Yapılıyorsa Vekaletname
15 GÜN
5 Demirbaş, Sarf Malzemesi ve Hizmet Alımları 1. Fiyat Teklif Mektubu (Doğrudan Alım)

Not: Not: Fiyat teklifleri bizzat, faks veya e posta yoluyla yapılabilir
15 GÜN
6 Demirbaş, Sarf Malzemesi ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi 1. Banka Hesap Numarasını Gösterir Fatura
2. KDV Dahil 2.000 TL ve Üzeri Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı
2 GÜN
7 Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması 1. Dilekçe veya BİMER veya Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe veya BİMER veya Bilgi Edinme Başvuru Formu 15 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim : Prof. Dr. Uğur ÜNAL İsim : Ergin ERGÜL
Unvan : Genel Müdür Unvan : Müsteşar Yardımcısı
Adres : Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170     Yenimahalle/ANKARA Adres : Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina 06573 Bakanlıklar / ANKARA
Telefon : 0312 344 5909 (15 hat) Telefon : 0312 422 17 40
Faks : 0312 315 1000 Faks : 0312 422 17 49
e-Posta : ugur.unal@basbakanlik.gov.tr e-Posta : erginergul@basbakanlik.gov.tr© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü