EN

ARNAVUTLUK VE KARADAĞ ZİYARETLERİ (27-29 Nisan 2016)
Metin Boyutu [-] [+]

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arnavutluk Devlet Arşivleri’nde bulunan Osmanlı Dönemi belgelerini inceleyip, dijital kopyalarının Devlet Arşivleri’ne kazandırılması faaliyetlerine başlamıştır.

27 Nisan 2016 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Devlet Arşivleri Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Uğur ÜNAL ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sebahattin BAYRAM ile Arnavutluk Arşivleri Genel Müdürü Sayın Gjet NDOJ bir araya gelerek yapılacak ortak faaliyetleri görüştüler. Buna göre Arnavutluk Arşivleri’nde bulunan Osmanlı Dönemine ait 1 milyondan fazla belge Devlet Arşivleri uzmanlarınca dijitalleştirilip arşivimize kazandırılacaktır.

Yapılan görüşmelerde memnuniyetini dile getiren Sayın NDOJ Osmanlı Arşivindeki Arnavutluk’la ilgili olan belgelere erişim sağlayabildiklerini dile getirmiştir. Ayrıca Türkiye ile karşılıklı yapılan projelerden son derece mutlu olduğunu belirtmiştir.

Arnavutluk ziyaretinin ardından 29 Nisan 2016 tarihinde Karadağ Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri vasıtasıyla Çetine’ye geçilmiştir. Burada Karadağ Devlet Arşivleri Genel Müdürü Sayın Stevan RADUNOVİC ile karşılıklı yapılacak faaliyetler üzerine konuşulmuştur. Konuşmada iki ülkenin geçmişine ışık tutacak, tarihi öneme sahip olan arşiv malzemelerinin dijitalleştirme çalışmalarına başlanılması yönünde mutabakata varılmıştır.

 
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü