EN

KÛTÜ'L-AMÂRE SERGİSİ
Metin Boyutu [-] [+]

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Kûtü'l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı münasebetiyle bir sergi hazırlandı. Sergide Kut Zaferi’nin öncesi ve sonrasına ait 36 adet belge yer almaktadır.

Osmanlı Arşivi kataloglarından Kûtü'l-Amâre’yle ilgili belgeler arasından seçilen bu belgelerden en erken tarihlisi 6 Ekim 1914 tarihli olup, en ileri tarihlisi ise 18 Kasım 1919 tarihine aittir. Sergideki belgelerin içeriğinde, Kûtü'l-Amâre Savaşı’nın vuku bulduğu Irak Cephesine ait kayıtları, 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcından itibaren bu bölgedeki gelişmeleri, Kûtü'l-Amâre Zaferi’nin öncesi ve sonrasında vuku bulan olayları ve esir alınan İngiliz birliklerine dair malumatları görmek mümkündür.

Atatürk Araştırma Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliği ile Mardin’de düzenlenen “Kûtü'l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu”nda da bu belgelerden seçilen 20 adedi “Belgelerle Kûtü'l-Amâre Zaferi” ismiyle sergilenmiştir.

Belgeleri görüntülemek için tıklayınız.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü