EN

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE KÛTÜ'L-AMÂRE ZAFERİ
Metin Boyutu [-] [+]

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE KÛTÜ'L-AMÂRE ZAFERİ

Kitabımızda Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi kataloglarından seçilmiş 131 adet belge bulunmaktadır. Kitapta ayrıca Kût zaferine ait muhtelif fotoğraflar da bulunmaktadır. Kitaptaki en erken tarihli belge, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki tarafsızlık ilanına dair 17 Ağustos 1914 tarihli belgedir. En geç tarihli belge ise, 20 Aralık 1935 tarihli Kûtü'l-Amâre’deki Türk Şehitliği ile alakalı kayıttır.

 

Birinci Dünya Savaşı ve Irak Cephesindeki gelişmelere dair belgelere, Kûtü’l-Amâre muhasarası, Kûtü’l-Amâre’nin teslimi, İngiliz birliklerinin esir alınışı ve İngiliz esirlerinin Anadolu’ya sevki, bu zaferin iç ve dış basında yansımaları ve Kût zaferiyle ilgili bazı resmi yazışmalara yer verilmiştir.

 

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü