EN

GERÇEK HAYAT DERGİSİ RÖPORTAJ - 25 Nisan 2016
Metin Boyutu [-] [+]

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur ÜNAL, 1915 Olayları ile ilgili, Osmanlı Arşivleri’ndeki belgelere göre Osmanlı Devleti’nin 100 yıl önce İsveç, İsviçre, Hollanda, İspanya ve Danimarka’ya tehcir sırasında işlenen suçları araştırmak için tarafsız hukukçuların görev alacağı komisyonlar kurulmasını teklif ettiğini ancak red cevabı aldığını söylemiştir.

Sayın ÜNAL, “1915 olayları” ile ilgili, Devlet Arşivleri olarak günümüze kadar 33 cilt eser yayınlandığını belirtmiştir. Eserler arasında Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (4 Cilt), 1909 Adana Olayları gibi kitap yayınlarının yer aldığını belirtmiştir. Ayrıca bu konu ile alakalı olarak Devlet Arşivleri’nde yaklaşık 200 bin belgenin de yer aldığını açıklamıştır. Devlet Arşivleri’nin şeffaflık politikasına da değinen Sayın ÜNAL, Kurumumuza gelen araştırmacılar için, yerli araştırmacıların nüfus kimlikleri yabancıların ise pasaportlarıyla gelerek 10 dakikalık bir kayıt işleminden sonra araştırma yapmaya başlayabileceklerini de ifade etmiştir.
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü