EN

Osmanlı'da Kadın Baştacıydı
Metin Boyutu [-] [+]

Osmanlı'da Kadın Baştacıydı

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Kadın' isimli kitapta, Osmanlı dönemi kadınının sosyal ve toplumsal hayattaki aktif rolü belgelerle anlatılıyor

DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN 154 BELGE GÖSTERİYOR Kİ..

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi'ndeki 95 milyon belge ve 400 bin defteri niceleyerek Osmanlı dönemi kadınlarının toplumdaki aktif rolünü ortaya koydu. "Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Kadın" adıyla kitaplaştırılılan çalışmada 1535-1922 arası Osmanlı Arşivi'nden seçilmiş 154 belge yer alıyor. 

TIP EĞİTİMİ İÇİN KADINLARA DESTEK 
Evliliklerde başlık parasının alınmaması, kızların dengi olmayanlarla zorla evlendirilmemesi emirleriyle; kadınların doktor, eczacı ve diş hekimi olmasının önünün açılması tavsiyesi, üçüz doğuran kadına maaş bağlanması talimatı en dikkat çeken belgeler.

KADINA TECAVÜZE İDAM


Bursa'da bir kadına tecavüz eden kişinin idam edilmesiyle ilgili kadılık kararı da kitapta yer alıyor. Evi yanan bir kadına ev tahsisiyle ilgili, piyano hocası Refia Hanım'ın maaşına zam yapılmasına dair, İsviçre'de tıp tahsili yaparken maddi olarak zor duruma düşen kadınlara yardım yapılmasına ilişkin belgeler de oldukça çarpıcı. Kasımpaşa'da okul öncesi çocuklara eğitim veren Madam Yeksima'ya ruhsat verilmesine dair izin, kadınların emniyet ve asayişle ilgili istihbarat memurluklarında istihdam edilmesiyle ilgili belgeler de kadının sosyal hayatın içine çekilme çabalarıyla ilgili güzel örneklerden. Kitapta evlenme ve boşanmalarda kadının durumu, kadınların mülkiyet ve miras hakları, çalışma hayatında kadın, kadın dernekleri ve faaliyetleri, kadınların kollanıp gözetilmesi, kadın ve eğitim, kadın suç ve ceza, kadınların taltifleri, edebi ve kültürel hayatta kadın, kadın ve sağlık, kadınlar ve hayır eserleri ile ilgili belgeler yer alıyor. 

'OSMANLI KADINININ BİLİNMEYEN YÜZÜ' 
Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Ünal, "Osmanlı kadınının bugüne kadar pek de bilinmeyen yüzünü Osmanlı Arşivi'nden objektif olarak seçilen belge örnekleri ile bu kitabımızda ortaya koymaya çalıştık. Realiteyi esas alan ve ana kaynak olan arşiv belgelerinin, bu önemli konunun aydınlatılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındayız" diye konuştu.

Haber Linki İçin Tıklayınız: http://www.sabah.com.tr/yasam/2016/03/07/osmanlida-kadin-bastaciydi

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü